Steinkobben Vitus har lagt seg vel til rette på kanten av selbassenget. Dyrerøkter Joachim Ekeli lar Vitus stikke snuten i bøtten. I motsetning til de andre selene forsyner den seg med bare en sild om gangen før den vipper hodet bakover, svelger godbiten og glir lydløst nedi vannet. Barn og voksne følger interessert med mens Ekeli mater og forteller.

Selene og pingvinene er Akvariets aller største attraksjoner. Matingen er dagens høydepunkt både for dyrene og de besøkende. Men avsløringen av gjentatt ulovlig dyreimport fra Akvariets side, har truet disse publikumsmagnetene.

Politiet ba om stengning

Hordaland politidistrikt rettet 8. mars en begjæring til Statens dyrehelsetilsyn om å trekke fremvisningstillatelsen tilbake. Politiet mente Akvariet ble drevet på en slik måte at man ikke burde ha slik tillatelse.

13. mars sendte dyrehelsetilsynet «Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av tillatelse til å drive fremvisning av dyr.» I brevet som gikk til daværende direktør Stig Sægrov, viste seksjonssjef Inger Helen Stenevik til mistanken om brudd på lov om vilt, regelverket for innførsel av dyr, tolloven og arbeidsmiljøloven. «Ut fra disse opplysningen ser vi det som sannsynlig at Akvariet har foretatt brudd på nevnte regelverk.»

Akvariet fikk frist til 8. april med å komme med kommentarer til brevet. De har dyrehelsetilsynet foreløpig ikke fått.

Venter med reaksjonen

— Vi har ikke bestemt oss for hva vi skal gjøre, sier Stenevik til Bergens Tidende.

Hun legger ikke skjul på alvoret som ligger bak henvendelsen. Stenevik kjenner ikke til at Statens dyrehelsetilsyn har truet med å trekke tilbake tillatelsen til å stille ut dyr tidligere.

— Dersom det avdekkes omfattende brudd på viltlovgivningen og annet lovverk kan det gi grunnlag for å trekke tillatelsen tilbake. Vi har ikke tatt stilling til hva som må til for å trekke tillatelsen, sier Stenevik.

På Akvariet blir truslene tatt svært alvorlig. Men det er typisk for kontakten mellom styreformann Snorre Tilseth og avgått direktør Stig Sægrov, at Tilseth ikke fikk vite om brevet fra Sægrov.

Provoserte frem brevet

— Jeg ble varslet om dette brevet av en av de andre ansatte, sier styreformannen. Han måtte provosere frem brevet. Tilseth legger ikke skjul på at saken er en meget stor belastning på Akvariet.

— Dette er svært beklagelig og vi er svært lei oss for alle ulovlighetene knyttet til disse importsaken. Vårt gode forhold til både Direktoratet for naturforvaltning og Statens dyrehelsetilsyn er blitt rystet.

Tilseth sier han tok fatt i saken med en gang han ble gjort kjent med truslene fra dyrehelsetilsynet.

Reddet av samarbeid

ý Vi har lagt alle kort på bordet til politiet. Alle tekniske opplysninger ble kommunisert direkte til direktoratet, sier Tilseth. Dyrehelsetilsynet har overlatt til Hordaland politikammer å avgjøre om tillatelsen skal trekkes tilbake. I et brev datert 18 april ber Stenevik om å få en «ý uttalelse om det fortsatt er viktig å trekke tilbake fremvisningstillatelsen for Akvariets dyrearter.» Den tilbakemeldingen venter Akvariet i spenning på.

Bergens Tidende har grunn til å tro at Akvariet fortsatt vil få lov til å stille ut pingviner, seler, krypdyr, aper og amfibier. Styrets vilje til å rydde opp, redder trolig Akvariet.

PUBLIKUMSMAGNET: Vitus og de andre selene i seldammen er fortsatt publikumsmagneter ved Akvariet i Bergen. Her får Vitus sild av dyrerøkter Joachim Ekeli.
FOTO: RUNE SÆVIG