Siden 2004 har Institutt for informasjons— og medievitenskap ved Universitetet i Bergen hatt demokrati og ytringsfrihet som et satsingsområde. Sammen med Raftostiftelsen har man etablert et seminar om ytringsfrihet, mens Fritt Ord har bevilget penger til et eget professorat dedikert til samme emne.

I dag lanserer man et nytt ledd i satsingen, nettmagasinet Vox Publica - på adressen voxpublica.no. Magasinet er ment som en ressurs for både den brede offentligheten og for folk som jobber med spørsmål rundt demokrati- og ytringsfrihets til daglig.

— Vi håper å gjøre Vox Publica til et formidlingsorgan for forskning rundt demokrati og ytringsfrihet, sier Jostein Gripsrud, instituttleder og ansvarlig redaktør for nettstedet.

Professorer og studenter

Innholdet på Vox Publica skal være en miks av journalistiske artikler og analytisk fagstoff. Nettets egne uttrykksformer slipper også til, for eksempel får Raftostiftelsen sin egen blogg på siden, mens man håper å få inn mer video- og lydmateriale etter hvert.

Materialet vil komme både fra instituttets ansatte, eksterne bidragsytere og bachelorstudenter i journalistikk, nye medier og film/TV.

— Det er fint om studentene kan jobbe med et prosjekt for publisering som er på alvor. Det gjør studiene mer meningsfylte, sier Gripsrud.

Vil løfte norske Wikipedia

Selv er han førstemann ut i en annen del av prosjektet - en slags skrivestafett hvor akademikere tar ansvar for å fylle ut den norske versjonen av oppslagssiden wikipedia.org. I den anledning har Gripsrud lagt ut en lengre definisjon av «offentlighet» - et begrep som også er sentralt for Vox Publica, også.

— Wikipedia blir stadig viktigere som kunnskapsressurs for alle slags folk, både skoleungdom, studenter og journalister. Da er det viktig at det som står der er mest mulig riktig, sier Olav Anders Øvrebø, prosjektleder for Vox Publica.

Øvrebø har blant annet erfaring med utviklingen av Nettavisen, men nå ser han frem til å jobbe med et prosjekt som går litt motsatt vei.

— For meg er det spennende å kunne jobbe med et magasinformat på nettet. Nettjournalistikk i Norge har vært dominert av ren nyhetsdekning, men nå ser man at andre sjangertyper kan fungere bra på nettet, sier Øvrebø.

Rune Berentsen