I det julebordsesongen begynner, går også startskuddet for næringsmiddeltilsynets årlige førjulsinspeksjoner.

Frykter metanol

— Tidligere har vi stort sett konsentrert oss om trygg mat og hygiene. I år kommer vi til å sette av mer krefter til å kontrollere barer og lagre, sier byveterinæren.

Det er høstens metanolflom over svenskegrensen som har fått Statens Næringsmiddeltilsyn til å skjerpe beredskapen mot ulovlig sprit. I Oslo har Næringsmiddeltilsynet allerede gjennomført en rekke kontroller. Nå iverksettes liknende tiltak i Bergen, Stavanger og flere andre norske byer, melder NRK.

— Vi har ikke direkte beredskap på laboratoriet, men vi kommer til å inspisere det vi finner rundt omkring på lagrene. Det gjelder både emballasje og kjøpsdokumenter, forklarer Tveit.

Felles kontroller

Ved Næringsmiddeltilsynet i Bergen har cirka ti personer deltatt på de årlige julebordkontrollene.

— Vi har også seks ansatte som kontrollerer dette med røykelov, støy og inneklima, og det er nok ikke utenkelige at vi kommer til å foreta en del felles inspeksjoner frem mot jul, sier Tveit.

Hvor eller når inspektørene dukker opp, vil han imidlertid ikke røpe...

PÅ JAKT: Byveterinær Ingvar Tveit har utvidet jaktmarkene. I årets julebordsesong jakter inspektørene fra næringsmiddeltilsynet på metanol og smuglersprit hos byens utesteder.
Foto: Arne Nilsen