Mann (37)

27 dommer

Fra dom: «Benyttet en rørtang til å ta knipetak rundt fornærmedes venstre lillefinger og deretter vri tangen i flere retninger rundt fingeren»

Mann (43)

Ukjent antall dommer

Fra dom: «Til sammen 17 mobiltelefoner ble funnet i tiltaltes leilighet. [...] Tiltalte hevdet at mobiltelefonene tilhørte en som samlet på mobiltelefoner.»

Mann (35)

17 dommer

Fra dom: «Banet seg adgang til avlåst bolig, ved å bryte opp en verandadør. Han borttok bl.a. 2 bord og et brannslukningsapparat.»

Mann (33)

15 dommer

Fra dom: «Positiv identifisering av tiltaltes DNA-avtrykk på girspaken. Tiltalte har benektet biltyveriet og antatt at han eventuelt kan ha sittet på i bilen og hjulpet til med gearing.»

Mann (35)

41 dommer

Fra dom: Aktor har fremhevet at det må fastsettes en lang fengselsstraff for å verne samfunnet mot tiltalte og at hjelpetiltak overfor tiltalte ikke har ført frem. Dette synes i stor grad å være riktig, men det er ikke gitt at det alene skyldes tiltaltes evne til å avslutte sin krminielle løpebane.