Om lag 20 barn og vaksne frå Bergen kom med tog til Voss i føremiddag. Der vart dei henta av tre staslege ekvipasjer.

Fem hestar traska med dei glade bergensungane til Mølstertunet.