Samtidig har politiet sendt saken til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som igjen sender en innstilling til Advokatbevillingsnemnden, som skal avgjøre om advokaten får beholde bevillingen.

— Det er ikke automatikk i at en advokat som blir tiltalt for vold og trusler fratas bevillingen. En advokat kan bli suspendert i påvente av en domfellelse, men det skal svært mye til for at det skjer, sier daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

— Vi har plikt til å varsle Tilsynsrådet når en advokat blir tiltalt. Saken til denne advokaten ble sendt til Tilsynsrådet for tre dager siden, sier politiadvokat Gunnar Fløystad, som er leder for retts- og påtaleavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

— Er det problematisk at en advokat som er tiltalt for omfattende vold og trusler fortsetter å praktisere som forsvarer?

— Det vil kunne virke kompliserende for alle parter. Det er ikke ideelt verken for ham eller andre involverte, kanskje spesielt i familievoldssaker, sier Fløystad.

Den erfarne juristen innrømmer at han aldri har vært borte i en lignende situasjon, med en forsvarsadvokat som selv er tiltalt for alvorlig kriminalitet. Også andre jurister mener det kan være problematisk at den voldstiltalte advokaten fortsetter som forsvarer i straffesaker.

— Situasjonen er ikke heldig ut fra den enorme frykten voldsofre har for å gå i vitneboksen, sier advokat Roar Vegsund, som også har vært bistandsadvokat for en rekke kvinner som har vært utsatt for familievold.