Det kan bli regelen og ikke unntaket, selv i rushtiden. Vi har prøvekjørt – på idealtid.

16.40: Fredag ettermiddag. Køene er løst opp, Nattlandsveien nesten bilfri. Linje 2 ruller ut fra Birk e lundstoppen presis etter rutet a bellen. Her skal det kjøres idealtid.

I fjor fikk Statens vegvesen utarbeidet en fremkommelighetsrapport for de viktigste bussrutene i Bergen. Målingene ble gjort i rushtiden. Ruten med klart lavest gjennomsnittshastighet var nettopp Linje 2: 13-15 kilometer i timen.

16.45: Fem minutter er unnagjort. Det samme er strekningen fra Birk e lundstoppen til La n dåstorget. Fortsatt er det langt mellom bilene . B u s sen kan ta seg frem uhindret.

Går Hordaland fylkeskommunes drøm i oppfyllelse, vil alle stamruter ha kollektivfelt eller egen trasé. I et vanlig morgenrush stanger bussen i kø i Nattlandsveien retning sentrum allerede fra før Mannsverk er passert.

16:50: P å Linje 2 denne fredags e t termiddagen ankommer bussen sto p pestedet ved Haukeland sykehus .

I Vegvesenets fremkommelighetsrapport ligger tall for optimal kjørehastighet, en situasjon hvor bussene kan kjøre fullstendig uhindret av annen trafikk. Optimal kjørehastighet er satt til 25 kilometer i timen i sentrum, 30 for boliggater, 40 for samleveier i bydelene og 60-70 kilometer i timen på hovedveier.

16:55: A nsattearmadaen fra Hauk e land sykehus har fyl t hvert sete i bu s sen. Vi ruller videre og passerer Stat s arkivet og Svartediksveien.

På grunnlag av tallene for optimal kjørehastighet kan optimal reisetid på de ulike rutene beregnes. For Linje 2 ligger idealtiden på 20-22 minutter. Da er stopptiden med av— og påstigninger inkludert.

16.59 : Bergen Handelsgymnasium passeres. To minutter senere sto p per vi midt i sen t rum, vis-à-vis Gamle rådhus. Strekningen Birkelundsto p pen – sentrum er tilbakelagt på 21 m i nutter : P å idealtid. Om noen år er det kanskje mulig også i morgenru s het.