— Ungdommen parkerte sin lilla Opel Kadett på den smale veien mellom Osterøybrua og Haus. Mens han var og fisket, har noen brutt seg inn i bilen hans. Vi er veldig interessert i om noen har sett noen mistenkelige personer nær bilen mellom klokken tre om ettermiddagen og ni om kvelden. Ta i så fall kontakt med oss, sier lensmann Halvard Hauge på Osterøy til. bt.no.

Om det var fargen på bilen eller utstyr i bilen, som har lokket kjeltringene, vet en foreløpig ingenting om