Og de synes det har vært gøy. Det sier i hvert fall elevene som BT traff på Alrekstad skole 7. juni. Seks elever var trukket ut av den store bunken med historisk stoff fra skrivedugnaden om norsk historie som 5. og 6.-klassinger i Bergen har arbeidet med i vår. De seks er fra Haukedalen, Nattland og Haukeland skoler.

Gunnar Staalesen har plukket ut arbeidene og synes elevene har vært flinke til å leve seg inn i historien. Det har de gjort blant annet gjennom historieheftet «Tusen år er som i går» som forfatteren har laget til hundreårsfeiringen sammen med lærer Kristin Sandberg og historiker Agnes Frølich. Staalesens historisk skuespill med samme navn blir nå spilt rundt omkring på skolene.

Spilte teater

— Vi har hatt to uker med dette historieheftet.

Det er delt i seks deler, og vi har jobbet med en del hver dag. Elevene fikk forskjellig skriveoppgaver. De kunne lage fakta, spørsmål og svar, intervju, skrive dagbok, dikt eller lage sanger, forteller Marianne Jerad som er lærer for klasse 6 A på Nattland skole.

— Mange valgte svartedauden, sier hun. Det var til dette stoffet elevene kom med de mest kreative løsningene. Heftet fungerte veldig bra.

Hver del begynte med et utdrag av skuespillet «Tusen år er som i går». Vi trakk lodd om hvem som skulle få spille, og begynte dagen med det å se på fremføringen av det. Det var veldig gøy, sier Marianne Jerad.

Historiske «highlights»

— 1905 er jo bare sluttsteinen på den historiske prosessen som førte til unionsoppløsningen. 1814 er vel så viktig, det som skjedde i 1905 var at vi skiftet konge, sier Staalesen.

— Da vi ble bedt om å lage et pedagogisk materiell, ville vi lage en fortettet norgeshistorie, sier Kristin Sandberg.

— En historie med en rød tråd, med highlights, hvor det ene bygger på det andre slik at en får en bakgrunn for hendelsene, forklarer Agnes Frølich.

— I heftet finnes hele forløpet, fra istiden, vikingtiden, storhetstiden på 1200-tallet, hansatiden og helt frem til unionsoppløsningen. Og historien om kongsgården Alrekstad.

Men det er ingen bergenshistorie, det er en historiebok om hele Norge, forsikrer de.