Se panorama fra utsikten

— Her blir det helt topp å arbeide, fastslår Karl Husabø, nybakt regionsdirektør i nyskapningen Skatt Vest.

Sammen med 500 medarbeidere skal han flytte inn i nybyggets 2. til 11. etasje. Da samles alle byens skattejegere, i det som før årsskiftet var Bergen likningskontor, Hordaland skattefutkontor og Hordaland fylkesskattekontor. Også kemneren i Bergen er med i Skatt Vest.

Det er statlige Entra Eiendom AS som står ansvarlig for bygget. Totalt koster det i overkant av 370 millioner kroner å bygge de 17.200 kvadratmeterne.

— Det bygges ikke så mange nye, moderne kontorlokaler i Bergen sentrum, men dette kan kanskje være det første nybygget i aksen sørover, sier regiondirektør Jorunn Nerheim i Entra.

Nonnesetergaten 4 skal etter planen stå ferdig til juli, men først i september er det klart til å ta i mot besøkende. Da regner Skatt Vest med 600-700 besøkende innom dørene hver dag.

Det har vært et klart krav fra kommunen at byrommet mellom Statens hus, Bergen Storsenter, bussterminalen og det nye bygget skal utformes skikkelig. Opprinnelig var det tenkt tre hus i tillegg til Statens hus, men ønsket om lys og luft i det trange byrommet, førte til en reguleringsendring.

Nå skal byrommet fylles med steinheller, benker og beplantning. I tillegg skal det bli en kafé i første etasje. Det er også avsatt plass til butikker, slik at man kan få et mest mulig pulserende område.

Noen som har bedre utsikt? Diskutér saken her.

Leif Gullstein
LAGER NYTT BYROM: Her mellom Statens hus, bussterminalen og Bergen Storsenter skal det anlegges et nytt byrom. Planene ligger til godkjenning i kommunen, men ifølge forslaget skal rommet fylles med steinskulpturer, benker og beplantning. Landskapsarkitekt Arne Sælen står bak utformingen.
HØYT, HØYT OPPE: Det er luftig for dem som arbeider på det nye bygget i Nonneseterkvartalet. Huset blir knappe meteren lavere enn byens rådhus.