HANS K. MJELVA

ANDREAS BAKKE FOSS

TONE TVEØY STRØM-GUNDERSEN

Regningen for veiutbyggingen her i landet blir i år delt i to jevnstore deler, skriver Aftenposten: Mens myndighetene bevilger 5,8 milliarder kroner til utbygging, vil bompenger finansiere utbygging for 5,5 milliarder, viser tall fra Nasjonal Transportplan.

Hordaland er det fylket som har størst andel bomveier: Åtte av ti kroner som blir investert i veier her i fylket i perioden 2006-2009 kommer fra bompenger.

— Vi ligger høyest i landet, blant annet fordi vi har et veldig press fra næringslivet for å bygge ut infrastrukturen, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) til Bergens Tidende.

Må betale for rask bygging

Bompengefinansiering var i utgangspunktet ment som en støtte til ordinære bevilgninger. Nå er den støtten i ferd med å bli det viktigste elementet i pengesekken for veiutbygging også for statens egne stamveier. Det var aldri intensjonen da bompengeprosjektene startet opp, ifølge Stortinget.

— Bompengefinansieringen har utviklet seg uten at det har vært noen politisk målsetting. Andelen er blitt så stor fordi de økonomiske rammene fra myndighetenes side ikke har vært store nok, samtidig som kostnadene på nye veiprosjekter har økt formidabelt. Derfor har vi kommet i en situasjon hvor en større del av regningen er dyttet over på bilistene, sier nestlederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Torstein Rudihagen (Ap).

— Er det urimelig at bilistene skal betale halvparten av veiutbyggingen ved bompenger?

— Det er ikke helt urimelig at bilistene selv er med på å betale det veien koster. Spørsmålet er hvor langt man skal gå. Hvis man, ved at bilistene betaler en del av veien selv, får gjennomført veiprosjekter raskere, er det mange som heller vil betale litt selv, sier Rudihagen.

Tror politikerne vil snu

Fylkesordfører Nyborg ser likevel et lys i tunnelen, for bompengesure bilister.

— Jeg tror vi vil se en ny politisk linje de neste ti årene, med større medfinansiering fra staten.

— Hva bygger du det på?

  • Det bygger jeg på prosesser som nå skjer i ulike parti. Mitt parti (KrF) har fått det inn i vårt program, og jeg hører mer og mer det samme fra andre parti. Man har begynt å forstå at vi ikke kan fortsette med dette, sier hun.

Motstanden mot bompenger er ikke mindre i Fremskrittspartiet. De fnyser av dem som betegner bompengefinansiering som uttrykk for lokalt initiativ.

— Så lenge det ikke er politisk flertall for å bevilge nok penger, er det jo ingen som opplever dette som lokale initiativ. Her trengs det økte statlige bevilgninger, sier Bård Hoksrud (Frp).

Aftenposten/Bergens Tidende

Hva synes du om saken? Si din mening her.

BOMPENGER: Staten betaler kun 100 millioner av de to milliardene Hardangerbroen koster.