ELISABETH LANGELAND MATREelisabeth.matre@bt.no

Neseborene er i høyspenn. Gjør seg klar til å entre det åtte kilometer lange renseanlegget som ligger under byens gater. Med kloakk fra Rådhuset til Gravdal. Så stort at man kan kjøre bil langs rørene inni der.

Fjerner synlig forurensing Anleggets kjerne ligger under Holafjellet på Laksevåg. Der kommer kloakken inn, siles gjennom en grovristhall, fosser gjennom en sandfangshall og til slutt en finristhall.

– Grovristen har seks centimeters mellomrom, og finristen en millimeter, forklarer driftsleder Alf Baadsvik. Etter den strabasiøse turen blir vannet sluppet ut i Byfjorden 100 meter fra land, på 30-40 meters dyp.

Anlegget, som stod klart våren 1997, er et såkalt mekanisk renseanlegg.

– Det er ikke kjemisk, slik som det vi har på Knappen. Fosfater og sånt fjernes ikke, forklarer Baadsvik.

Innendørs løpebane Innenfor den svære, grønne døren til Holen renseanlegg er fjellveggene dekket med hvite Giertsen-duker.

– For å hindre fukt, forklarer sjefingeniør Arne Jensen. Dukene kan også stanse en tre hundre kilos stein i fritt fall.

Kaldt. Syv-åtte grader. Uendelige rør. Ingen edderkopper. Noen har observert en rotte. Men bare en gang.

De som vedlikeholder anlegget, har sykler som de trør rundt i tunnelene med. Man kan fint kjøre bil der også. Et tips til travle rushtrafikanter, kanskje? Litt mer originale er de som bruker en av kloakktunnelene til løpebane. På folkemunne kalles de 800 meterne for Waltherhallen, etter Gular-veteran Walther Olsen. Der løper altså sprekinger fra flere idrettslag hver uke. Og har fått sikring i taket.

– Så slipper de å jogge med hjelm, sier Jensen med et smil.

Sølvtøy og gamle klær Kloakkrørene er 1,20 – 1,40 meter i diameter. Utenom dem, går det vannledninger og lufterør i fjellet. Mer eller mindre luktfritt langs fjellveggene, heldigvis.

Men når Alf Baadsvik åpner luken for å vise oss grovristen, forsvinner lysten på dagens lunsj. Lukten er ¿vel, og det ligger mye rart inni der. Bind, gamle underbukser, sjokoladepapir, appelsinskall, ølbokser ¿ingen grenser for hva folk kaster i doskålen.

– Her sjekker vi ikke så ofte, systemet går av seg selv. Men vi har jo sett både sølvtøy og kjeledresser, humrer Baadsvik. Og en gang fant de en hel stol i systemet. Og et bosspann.

– Hvordan de svære tingene havner der, er et mysterium. Men ingenting forundrer oss lenger, sier Jensen.

Bosset går i container og videre til forbrenningsanlegg. Sneiper, rusk og erter fyker videre til finsiling.

Vi vil ut i frisk luft. Nok nå.

– Ehem, har dåkker toalett her, kremter fotografen. Kun for kuriositeten, selvsagt. Og jøssda. Opp til flere, får vi vite. Pluss dusj for damer og herrer. Så da, så.

SYKLE, BILE ...ELLER LØPE: Sentrum sør hovedanlegg kostet 360 millioner kroner og er åtte km langt. I kloakktunnelen som fører til Laksevåg Idrettshall, er det laget en 800 meter lang løpebane for byens sprekinger. (Foto: Ørjan Deisz)
SYKLE, BILE …ELLER LØPE: Sentrum sør hovedavløpsanlegg kostet 360 millioner og er åtte km langt. I kloakktunnelen som fører til Laksevåg Idrettshall, er det laget en 800 meter lang løpebane for byens sprekinger. (Foto: Ørjan Deisz)