Signalene i regjeringserklæringen fra Soria Moria er klare, mener Senterpartiets representant på Hordalandsbenken, Rune Skjælaaen. Han reagerer sterkt på gårsdagens nyhet i Bergens Tidende om at styret i Helse Vest torsdag kan vedta å legge ned akuttmottaket på Haraldsplass Diakonale Sykehus og la Haukeland universitetssykehus stå med Bergen og Nordhordlands eneste akuttmottak.

Som nestleder i Helse— og omsorgskomiteen og regjeringspartienes fraksjonsleder for helse- og omsorgssaker, er han en mann å lytte til.

Sterke signaler

— Haraldsplass har hatt og skal ha en sentral plass i helsetjenestene i Hordaland og Bergen. Det å ha et akuttmottak er helt vesentlig, sier Skjælaaen.

Soria Moria-erklæringen gir sterke signaler om sterke lokalsykehus, nærhet til akutt- og fødeavdelinger og at institusjoner drevet av ideelle organisasjoner skal sikres gode rammevilkår, Den sier også at sykehus drevet av private ideelle organisasjoner skal sikres gode avtaler.

Skjælaaen har derfor kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet og bedt om at skritt tas som kan hindre at denne saken avgjøres i Helse Vests styremøte på torsdag.

Det er særlig to forhold som taler for en utsettelse, mener Skjælaaen.

— De økonomiske konsekvensene er svært lite berørt i saksutredningene som ligger der. Dessuten stiller jeg spørsmål ved om det å sluse alle pasientene inn gjennom akuttmottaket på Haukeland sykehus nødvendigvis betyr en kvalitetsforbedring for pasientene.

Ordføreropprop

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Wegard Harsvik sier på generell basis at det er viktig å følge de føringene som ligger i Soria Moria-erklæringen

— Vi legger til grunn at Helseforetakene tar med seg disse signalene i sitt arbeid, sier Harsvik.

— Vi vil forsikre oss om at kvaliteten i tilbudet blir godt nok.

Også i nordhordlandskommunene har nedleggingstrusselen mot akuttmottaket på Haraldsplass vekket engasjement. Haraldsplass er lokalsykehus for Bergenhus og Åsane bydel, samt kommunene nord for Bergen.

I en uttalelse signert av ordførerne i Osterøy, Masfjorden, Meland, Radøy, Austrheim, Modalen, Lindås og Fedje kommuner heter det at ordførerne er «sterkt uroa» og at et bortfall av akuttmottaket vil «føra til ei dramatisk svekking av tilbodet for pasientane» fra Nordhordland. De oppfordrer derfor styret i Helse Vest om å avvise hele forslaget eller i hvert fall utsette saken.

Brev til statsråden

Administrerende direktør på Haraldsplass, Eivind Hansen, er glad for støtten. Han har et samlet styre i ryggen og kan fortelle om stor respons fra pasienter og pårørende som ber dem stå på for akuttmottaket.

I går sendte Hansen og styret på Haraldsplass brev til helsestatsråd Sylvia Brustad, hvor de ber om at det utøves press for å få Helse Vest til å utsette saken.

— Det er jo fortsatt slik at når skal det tas avgjørelser med slike vidtrekkende konsekvenser, bør man sikre at saken er godt nok utredet. Det er den ikke i dette tilfellet, mener Hansen.