Den gang var det snakk om et anlegg til mellom 2500 og 3000 biler. Norske Esso hadde gjort grunnboringer og funnet fast grunn på 10–14 meters dybde og mente det var realistisk å få bygget et parkeringshus til ca. 30 millioner kroner.

Skøytebane

En annen fordel med dette, uttalte disponent Sverre Halvorsen i Norske Esso, var at man kunne ventilere vannet i Lungegårdsvann, varme det opp for badende om sommeren, og kjøle det ned og få det islagt om vinteren.

Året etter var ble planene plukket opp av tre privatpersoner og gitt stor spalteplass i BT. Nå ar parkeringshuset utvidet til 5000 plasser og Smålungeren var blitt et basseng med en park rundt.

I 1975 dukket planene opp på nytt. Da var det forretningsfører Walter Irgens i Bergen Parkeringsselskap som ville bygge et parkeringshus med plass til 2000 biler.— Det har vært pekt på at et anlegg under Lille Lungegårdsvannet vil bli dyrt. Det er nok riktig, men jeg tror publikum vil sette pris på en slik sentral parkeringsmulighet, sa Irgens til BT.

Menn med hatt

Året etter kunne BT fotografere fire menn ved bredden av vannet. De fire representerte forretningsdrivende i sentrum som ville ha fart i parkeringsplanene.

Dagen etter fikk de svar fra Irgens som lovet at parkeringsselskapet skulle sette ned et prosjektstyre som skulle jobbe med dette prosjektet og etablering av langtidsparkering på Nygårdstangen. Høsten 1976 ble planene for parkeringsanlegget under Smålungeren presentert med tegninger og priser som rundet 100 millioner kroner. Vinteren 1978 ble tilsvarende planer for parkeringsanlegget på Nygårdstangen presentert.

Det siste anlegget ble det jobbet videre med og endte opp som Bygarasjen. Den sto ferdig i 19? Parkeringsselskapet la vekk planene for Smålungeren.

Gir ikke opp

De næringsdrivende la ikke bort parkeringsdrømmen. I 1979 relanserte Sentrumsforeningen planene om et flytende parkeringshus under Smålungeren. Ingeniør F. Selmer garanterte en fastpris på 135,5 millioner kroner for anlegget med plass til 2598 biler.

Tidlig på 80-tallet dukket parkeringsplanene opp dypet igjen. Den gang var det Investa med Odd Rune Austgulen i spissen som sto bak, men heller ikke denne gangen ble det med mer enn planene.

Mot slutten av 80-tallet fikk vi den til nå siste runden med diskusjon rundt et parkeringsanlegg under vann. Da var planene om et parkeringsanlegg under Festplassen lansert, og arkitekt Morten Molden foreslo anlegget under Smålungeren som alternativ. Verken dette alternativet eller Festplass-garasjen ble realisert. I stedet dukket planene om Klostergarasjen opp. Det skulle ta 15 år før det garasjeanlegget sto ferdig.

Så når Bergen kommune i 2012 trekker parkeringsanlegget under Smålungeren opp fra dypet igjen, så e' det på 'an igjen.

Hva mener du om planene?

BT 9. april 1960.
BT ARKIVER
BT 8. juli 1961.
BT27. desember 1975
BT 3. april 1975.
BT 15. november 1976
BT ARKIVER
BT 21. oktober 1989