Utbyggerne står i kø i Sandsli-området, men også der hindrer dårlig veinett videre vekst. Derfor har Bergen kommune vært i dialog med alle som har planer om å bygge nærings— og boligbygg i området.

— Det går ikke en måned uten at vi får inn et nytt prosjekt på Sandsli. Statoil bygger sin egen avkjøringsfil fra sitt nye bygg, og mange vil fortette rundt Bybanen. I Bergensprogrammet ligger det inne at det skal etableres et nytt kryss ved avkjørselen fra Flyplassvegen mot Sandsli. Det må utbyggerne være med å betale, sier Rygg.

Som Ikea-krysset

Han viser til at dette har vært normal praksis ved flere store utbygginger de siste årene, for eksempel Damsgårdssundet og nye Ikea på Nyborg. Sandslikrysset er omtrent like stort som det på Nyborg.

En av planene i området er utbyggingen av Edvard Grieg Suitell.

— Vi har ikke blitt enige om hvor mye vi som utbygger må betale, men vi har hatt en god dialog med kommunen. De kommer til å lage et forslag til en utbyggingsavtale, som vi håper er på plass før vi starter med byggingen av hotellet, sier Tor Fredrik Müller, eiendomsdirektør i Espen Galtung Døsvigs selskap EGD, som eier hotellet.

Han er opptatt av at fordelingen skal bli rettferdig mellom alle utbyggerne.

— Plansøknaden har gått overraskende raskt. Vi er langt foran tidsskjemaet, og håper å starte byggingen av hotellet allerede til sommeren. Målsettingen er at hotellet skal åpne 1. mai 2015.

50 prosent mer trafikk

I en analyse gjort av konsulentselskapet Rambøll i 2009 ble det anslått en vekst i antall ansatte i Sandsli-Kokstad-området fra 12.000 til 25.000 fra 2009 til 2030. I tillegg kommer utbygging av boliger. Der ble det lagt til grunn en trafikkvekst på 50 prosent fra 2006 til 2030, til tross for at Bybanen bygges ut for å betjene området.