Glade toner og liflige dufter møter en i døren tirsdag ettermiddag på en av demensavdelingene ved Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen. Det er sangstund for de eldre og det lukter nybakt kake i korridorene.

Bør unngås

Nesten alle de 16 beboerne på avdelingen gikk på psykosemedisin da de kom til sykehjemmet. Nå er det bare en av dem som medisineres med psykosemedisin, men dosen reduseres jevnlig.

— Pasienter som kommer hjemmefra, fra korttidssykehjem eller andre institusjoner, vanligvis går på psykosemedisin. Her har vi 24 timers tilsyn, høy kompetanse og en helt annen ro. Når de kommer hit reduserer vi gradvis dosen til pasientene eventuelt kan slutte helt, forteller avdelingsleder Sunita Dhammi.

Sykehjemmet har jobbet aktivt for å få ned medikamentbruken. Mens 25 prosent av demente på landsbasis går på psykosemedisin, var sykehjemmet nylig nede i rundt 10 prosent.

— Psykosemedisin bør ikke være med i repertoaret når man skal behandle uro, sier lege Kristian Jansen.

- Din kone har ringt

Sunita Dhammi har jobbet ved sykehjemmet i 20 år, og har sett tydelige endringer etter at bruken av psykosemedisin har gått ned.

— Pasientene faller sjeldnere, spiser mer og er mer aktive. Vi ser at det å slutte med medisinen forlenger livet, sier hun.

Dhammi mener at personalet ved sykehjemmet er avgjørende for å kunne kutte ned på bruken av psykosemedisin.

— De ansatte må være kunnskapsrike, tolerante og kjenne bakgrunnen til pasientene. Vi har for eksempel en pasient her som savner konen sin og som ofte er lei seg for det. Da sier vi til ham at hun har ringt og sagt at hun savner ham og er glad i ham. Dermed slipper vi å medisinere ham i hvert fall i noen timer, forteller hun.

Dhammi opplever at personale som ikke kjenner pasientene ofte ønsker å bruke beroligende medisin på urolige pasienter.

— Det er derfor det er viktig med personale som har høy kompetanse, og som vet om andre løsninger, forteller hun.

MÅ KJENNE PASIENTENE: - Jeg har laget et ark om bakgrunnen til hver av pasientene. Hvis de ansatte kjenner pasientene er det lettere å forstå hvorfor de er urolige, sier avdelingsleder Sunita Dhammi på Løvåsen sykehjem. Her sammen med turnuslege Christine Rønneberg Mehren og lege Kristian Jansen.

Rune Nielsen