Nikkersdamen ved Fløypilen hadde neppe noensinne sett finansbyråd Trond Tystad med kniv i beltet og tekniske tjenesters Nils Arild Johnsen i anorakk — i hvert fall ikke en onsdag formiddag.

Forklaringen på det kompakte politikerfølget 399 meter over havet var noe så hyggelig som at Fløyens fremtid sto på Byrådets dagsorden denne dagen.

Nærmere bestemt hvordan friluftslivet på Fløyen kan utvikles og legges til rette, samtidig som slitasjen på det populære byfjellet blir minst mulig.

Byrådet hadde like godt valgt å invitere brukere og bevarere av Fløyen til en befaring i området, for å få innspill og synspunkter. Med vedlagt oppfordring om å stille i vanntette sko.

Samlet turtroppene

Utenfor restauranten samlet en turdresset byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen troppene; sine egne byråder, representanter for Skogselskap, Idrettsråd, barnehagene, Turlaget, Byfjellsrådet, Fløibanen, Naturvernforbundet, Bergenhus bydel - kioskdriftens Truls Jordan og restaurasjonens Eric Saudan.

Alle med smørsiden opp, og bare én eneste stresskoffert å se mellom alle tursekkene.

— Jeg skal passe meg vel for å antyde hvilket byfjell som er det viktigste, men vi er alle opptatt av utviklingen på Byfjellene og å skjøtte de ressursene vi der har. Derfor har vi invitert til en bred meningsutveksling om Fløyens fremtid, sa Strøm-Erichsen - før parksjef Sissel Lerum og byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal ga marsjordre ut i naturen.

Celebert følge

Visningen gikk via Fløysletten, Fløypilen og Skomakerdiket, de områdene Grønn avdeling først og fremst ønsker å tilrettelegge.

— Målet er både å begrense slitasjen og å legge til rette for friluftsliv, lød den gjentatte føringen fra parksjef Lerum til forsamlingen som flokket seg om henne på Fløysletten.

Skoler og speidere skal fortsatt bruke denne arenaen og Skogselskapet ønsker seg et permanent ildsted/grillplass her, omtrent der hvor russiske fanger hadde kjøkken under krigen.

— Vi vil sentralisere slitasjen og ellers ha mest mulig uberørt natur, sa Lerum og så middels strengt på turfølget.

Som underveis også fikk anledning til å diskutere Branns miserable sesongstart.

— De har jo ingen midtbane i år, hørte vi en byråd mene.

Ny hoppbakke?

Det ble stoppet, pekt og forklart. Noen steder fikk Strøm-Erichsen & co. vite at «sånn» vil Grønn avdeling at dette området fortsatt skal være, andre steder fikk de fra Lerum og skogmester Axel Ingvaldsen høre om planer og innspill om opplevelsesskog, natursti, gapahuk-områder for skoler og barnehager, benker&bord og akebakker.

Og i unnarennet i gamle, gode Granbakken uttrykte idrettens representanter, ved Idrettsrådets Roar Andersen og Vikings Roger Gjelsvik ønske om å gjenopplive hoppmiljøet i bakken, for eksempel med helårsbakker med porselensunderlag, som et spennende tilbud til ungdom.

Og bydelsdirektør Ole Vorland kunne etter vennlig påtrykk opplyse at han i guttedagene hadde hoppet ca. 15 meter i en av de mindre bakkene i området.

Godord til Byrådet

På møtet etter befaringen, og etter at rundstykkene var inntatt på verandaen, vanket det mange godord til Byrådet.

Fra Turlagets daglige leder Målfrid Hatteland, for eksempel, som ga politikerne ros både for forvaltningsplanen og for oppfølgingen.

— Men ikke glem de andre Byfjellene, lød hennes påminnelse.

— Og husk at stillheten er en miljøkvalitet, minnet turlagskollega Karl Olsen om, og ba om at man unngikk anlegg som kunne generere motorisert ferdsel.

Skal konkretisere

Erik Næsgaard fra Bergens Skog- og Træplantningsselskap var også blant dem som reiste seg med rosende ord, men han så også frem til politikernes konkretiseringer.

— Og glem ikke kunstnerne, og den rollen de kan ha her på Fløyen, la han til.

— En konkretisering av hva som skal tilrettelegges på Fløyen er nettopp hva Byrådet skal komme tilbake med, kunne Strøm-Erichsen forsikre.

Hvilke aktiviteter mener du det bør være på Fløyen? Klikk på lenken til høyre og si din mening!

PÅ BEFARING: Parksjef Sissel Lerum og byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal fører an på Byrådets Fløyen-befaring onsdag. Bak ses byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og byråd Nils Arild Johnsen.
Foto: Kristian Jacobsen