DAG IDAR TRYGGESTAD GARD STEIRO

Mannen er siktet for brudd på sikkerhetslovgivningen, bekrefter politiinspektør Johan Martin Welhaven i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Drapsetterforskerne undersøker nå en konto i utlandet, som de knytter til 39-åringen. En teori er at han planla å rømme fra landet etter drapet.

Få timer etter drapet i parkeringshuset i Markeveien, tok politiet seg inn i huset til 39-åringen. Her fant de store mengder dokumenter.

Like før påske kom politiet tilbake til huset og bar ut over et dusin sekker fulle av dokumenter. Blant disse var det bunkevis som var graderte. Etter ransakelsen ble huset plombert, og PST igangsatte en omfattende etterforskning.

— Jeg kan bekrefte at vi er koblet inn i saken, sier overvåkingssjef Steinar Karlsen i Politiets Sikkerhetstjeneste i Hordaland til Bergens Tidende.

Mer vil ikke han si om saken, men viser til politiinspektør Johan Martin Welhaven i PST i Oslo.

Foreløpig siktelse

— Mannen er siktet for brudd på sikkerhetslovgivningen. Mer vil jeg ikke si om sakens innhold. Den er i startfasen, sier Welhaven, som understreker at siktelsen er foreløpig og at etterforskningen vil avklare om den blir endret.

Han vil ikke si om det er originale dokumenter eller kopier. Heller ikke hvilken sikkerhetsgradering de har, eller om det dreier seg om sivile eller militære dokumenter. Welhaven vil heller ikke svare på hvorfor de fortsatt holder boligen avsperret.

Det er grunn til å tro at den betrodde 39-åringen i kraft av sin stilling som marineoffiser over lang tid har hatt tilgang til fortrolige dokumenter.

— Jeg er svært overrasket over at PST har igangsatt denne etterforskningen og vil be politiet om innsyn i hva dette dreier seg om, sier 39-åringens forsvarer, advokat Brynjar Meling til Bergens Tidende.

Hadde god tilgang

De graderte dokumentene skal være sendt til Oslo, hvor etterforskningen nå ledes. Et sentralt spørsmål er hvor dokumentene stammer fra. 39-åringen har hovedsakelig tjenestegjort ved KNM «Tordenskjold» på Haakonsvern i Bergen, men han har også hatt militære opphold i Bodø.

— Strafferammen for brudd på sikkerhetslovgivningen er alt fra bøter til i verste fall fengsel i ett år, sier vakthavende jurist, politiinspektør Tor Hallingstad i PST.

Etter det BT forstår har PST i dag ingen holdepunkter for at dokumentene er kommet i gale hender. Imidlertid er det dette etterforskningen nå skal avklare.

Var på høyt nivå

Den drapssiktede offiseren skal ha vært sikkerhetsklarert på høyt nivå. Kilder i marinen forteller at han blant annet hadde tilgang til dokumenter vedrørende standardiseringsavtaler for NATO.

Det er ikke tillatt å ta med seg dokumenter som er gradert «hemmelig» ut av militært område. Slike papirer skal ligge innelåst i safe, og tar man en kopi, må det journalføres.

I Forsvaret kan man ikke forstå 39-årings motiv for å ta med dokumentene hjem. Det er ifølge dem ikke lenger marked for salg av slik informasjon.

Forsvarsstaben var i går kveld ikke informert om PSTs etterforskning.

— Vi må forholde oss til en eventuell siktelse. Innholdet i den vil avgjøre om det er noe vi bør eller må foreta oss, sier brigader Finn Kristian Hannestad.

Han kjenner ikke til at PST noen gang tidligere har siktet en offiser for brudd på sikkerhetslovgivningen.

STORE BESLAG: Like før påske bar politiet ut sekker på sekker med dokumenter, mange av dem graderte, ut fra boligen til den drapssiktede 39-åringen. Nå har også PST siktet ham.<p/>FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
PLOMBERT: Fortsatt er huset til den drapssiktede 39-åringen under PSTs kontroll.<p/>FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN