— Jeg vet ikke hvordan det kan ha skjedd, men denne minnepennen burde ikke ligget og slengt på en parkeringsplass, sier Erik Heradstveit.

Fredag plukket han den lysende oransje USB-pennen opp utenfor Ravnanger senter på Askøy. Han tok den med hjem og ga den til samboeren.

— Jeg trodde kanskje det kunne være musikk på den, og ba henne sjekke, forteller han.

Psykisk syke foreldre

USB-pennen inneholdt ikke så mye som en eneste MP3-fil, men var i stedet lastet med 20 filer fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på Askøy.

Innholdet kan fordeles i tre bolker.

  • Dokumenter fra PPT-tjenesten om interne arbeidsforhold.
  • Utredninger av enkeltelever og vurderinger av deres evner og problemer.
  • Et dokument med navn på 107 barn og åtte voksne personer som står i kø for å få hjelp av PPT.

Blant de 107 navngitte barna er det detaljerte beskrivelser av hvilke personlige problemer de har og hvilke problemer de har i hjemmet.

Listen gir innblikk i barns lærevansker, foreldre med psykiske problemer og beskrivelser av barnas faglige og sosiale evner.

De mer dyperegående rapportene som viser utredninger av enkeltelever, inneholder flere sider med informasjon om hvordan enkeltelever klarer seg i en test.

Konklusjonen for en elev viser at han ligger så langt etter den normale utviklingen at han betegnes som lettere tilbakestående.

I en annen rapport, nevnes en persons tidligere alvorlige sykdomshistorie.

- Er dette i det hele tatt lov?

Eirik Heradstveit og samboeren er oppgitt over informasjonen de fant på minnepennen.

— Jeg lurer på om det i det hele tatt er lov å ta med seg slik informasjon ut av kontoret, sier samboeren.

Hun synes også saken er ubehagelig fordi de kjenner enkelte av navnene som står på listen.

— Hva om noen andre hadde funnet denne pennen. Noen som ikke hadde gode hensikter? Informasjonen kunne lett blitt spredt på nettet eller brukt til å plage andre. Det er svært personlige forhold som beskrives, sier Heradstveit.

— Hvorfor gikk dere ikke direkte til PPT med minnepennen?

— Egentlig hadde vi lyst til å anmelde saken til politiet, men vi mener at folk bør få vite hvordan så sensitiv informasjon blir oppbevart. Derfor gikk vi til avisen. PPT bør ikke slippe så lett unna dette, sier Heradstveit.

Sjokkerte foreldre

BT har vært i kontakt med noen av foreldrene til de 107 barna som står på listen. Alle blir sjokkerte over at informasjon om deres barn har ligget og slengt på en parkeringsplass.

— Det er ekkelt å tenke på hva denne informasjonen kunne blitt brukt til av andre. Det er vanskelig nok å søke hjelp hos PPT om en ikke skal få informasjonen spredt for elle vinder også, sier en mor.

Moren til et annet barn på listen reagerer også sterkt.

— Jeg er sjokkert over at de i det hele tatt lagrer slike opplysninger på en minnepenn. Det burde ikke være lov å ta med denne type informasjon ut av kontoret en gang, sier hun.

— Andre steder har de strenge regler for hvordan de lagrer slik informasjon og hva de kan ta med seg ut. Slikt skal bare ikke forekomme. Dette bør få konsekvenser for den som mistet minnepennen, sier hun.

HANDLET GALT: - Det er utrolig om ansatte fra PPT klarer å miste så viktig informasjon på en handletur. Og de må jo ha merket at de har mistet noe, sier Eirik Heradstveit. Fredag fant han denne minnepennen fra PPT på parkeringsplassen utenfor Ravnanger senter.
Bjørn Erik Larsen