• Jeg får litt hetta akkurat nå, det skjønner du sikkert, sier Stephania Wilhelmsen, leder ved Askøy PPT. Det var hun som mistet minnepennen.

— Uff da, uff da, det er den jeg har savnet. Jeg har gått og lett huset rundt etter den. Jeg har satt himmel og jord i bevegelse her på jobb og hjemme.

Slik reagerte PPT-leder Stephania Wilhelmsen da BT fortalte at en minnepenn med sensitiv informasjon var funnet på Ravnanger senter.

— Jeg vet ikke hvordan jeg har mistet den, enkelt og greit. Men jeg skjønner jo alvorlighetsgraden i dette, sier Wilhelmsen.

— Hvor alvorlig vil du si dette er?

— Det er alvorlig. Dette er konfidensielle opplysninger som ikke skal komme på avveie i det hele tatt, sier Wilhelmsen.

Ifølge PPT-lederen skal sensitiv informasjon av typen som var lagret på minnepennen kun være tilgjengelig på spesielt sikrede datamaskiner på arbeidsplassen.

  • Det er derfor vi har sikre soner, slik at uvedkommende ikke skal få tilgang til denne type informasjon. Retningslinjene er der, de, sier Wilhelmsen.

— Og de har du brutt?

— Det må jeg jo innrømme. Når jeg har brukt en minnepenn for å få gjort arbeid hjemme, så har jeg det.

— Hvilke konsekvenser vil dette få?

— Det vet jeg ikke nå.

— Vil det få den konsekvens at du i fremtiden vil følge retningslinjene?

— Det kan du være 100 prosent sikker på. Dette har vært min store skrekk i alle år. Vi har hatt noen saker i media hvor papirer er funnet hist og her, og jeg har tenkt at dette skal aldri skje meg. Men nå har det skjedd. Da nytter det ikke å komme med alle forklaringene på hvorfor det har skjedd. Reglene er til for å holdes, kan du si, sier Wilhelmsen.