Frynsegodet politikerne har hatt er verdt over halvparten av det de årlig får i honorar for å sitte i styret i det kommunale foretaket.

Hvert medlem får 20.450 kroner per år for styrevervet, styreleder får drøyt 4000 kroner mer.

Månedskortet de har fått i Bygarasjen har kostet 1100 kroner. Nå økes prisen til 1500 kroner.

Har hatt fri bruk

Direktøren i Bergen Parkering, Bjørg Hatlem, bekrefter at det har vært vanlig at alle medlemmene av styret har fått et slikt frynsegode.

— De siste årene har det vært fast praksis. Bakgrunnen for ordningen er at kortet skal kunne brukes ved møter og henvendelser til vår virksomhet, sier Hatlem.

Ordningen må sies å være raus, med tanke på at Bergen Parkering stort sett ikke har møter oftere enn annenhver måned, det vil si fem eller seks møter i året.

Styremedlemmene betaler ingenting for å få kortet, og det er heller ikke tatt forbehold om at bruken begrenses til aktiviteter knyttet til styrearbeidet. Kortet har en med andre ord kunne bruke så ofte en vil.

Midlertidig stanset

Men ingen av dagens møtende styremedlemmer bruker nå fordelen de får gjennom styrevervet. Det nye styret har selv bedt om at hele ordningen vurderes av kontrollutvalget i kommunen.

— Saken ble behandlet på et styremøte, og før en har fått en avklaring på om dette er i tråd med kommunens etiske regelverk, vil ikke ordningen bli benyttet, sier Hatlem.

— Får de ikke dekket parkeringsutgifter nå?

— I den grad noen ønsker det, vil de få dekket de reelle utgiftene til parkering, sier Hatlem.

Styremedlem Gunn-Vivian Eide (V) sier at det ble en diskusjon i det nye styret da en skulle ta stilling til om de ønsket å videreføre ordningen.

— Jeg ville avklare dette med min bystyregruppe, og rådet fra Venstre var at vi burde rådføre oss med kontrollutvalget, sier Eide.

Ikke skattepliktig

Hun fremmet derfor forslaget om å sende saken inn til kontrollutvalget. Forslaget ble også vedtatt i styret.

— Selv om dette har vært en etablert ordning, bør en vurdere de etiske sidene, sier Eide.

De har allerede fått avklart at fordelen ikke er skattepliktig.

— Men det er viktig at vi har ryddige ordninger. Når en får et slik gode, blir det et slags ekstrahonorar, sier Eide.

Hun mener det er vanskelig å argumentere for at de bør ha et slikt kort for å ivareta sine oppgaver som styremedlemmer. Eide mener det er naturlig at styret i Bergen Parkering sammenligner seg med øvrige styrer med politikerrepresentasjon.

— At styret i Bergen kino har kinokort, har jeg ingen problemer med å forstå. For å vurdere tilbudet kinoen gir, må styret faktisk gå på kino. Det er ikke tilsvarende for oss i Bergen Parkering. Jeg tror ikke vi trenger gratis parkering for å vurdere tilbudet foretaket gir, sier Eide.

Er det for mange frynsegoder i samfunnet? Si din mening!

Bjørn Erik Larsen (ARKIV)