— Vi vil ta for oss denne saken igjen. Jeg håper vi får en grei løsning, sier direktør i Bergen parkeringsselskap, Truls Lorentzen, til Bergens Tidende.

— Dere sier jo ikke det i brevet?

— Jeg sier det nå. Det er det som gjelder, sier Lorentzen.

— I brevet sier dere at dere vil møte en eventuell klage fra Ole-Chr. Fotlands kone eller DnB Finans med at klagefristen er gått ut?

— Vi kan se bort fra fristen, sier Lorentzen.

— Hvorfor ga dere ikke tidligere beskjed om at Ole Chr. Fotland ikke hadde klagerett?

— Vi oppdaget det ikke før vi sjekket. Vi tok for gitt at han hadde klagerett, sier Lorentzen.

Truls Lorentzen sier også at alle som har bilen sin stående ulovlig, vil bli ilagt gebyr, selv om bilen har fått motorstopp. Men det er ikke alltid Parkeringsselskapet opprettholder gebyret.

— Hvis motorstoppen ikke kunne forutses kan vi se på gebyret. Vi legger også stor vekt på om bilføreren har gjort anstrengelser for å få bilen vekk. Det er ikke bra hvis bilen blir stående og ingenting skjer, sier Lorentzen.

Han fastholder at det å fylle bensin på bilen i stedet for diesel var en uaktsom handling.

Han regner likevel med at han nå får en ny klage, sendt inn i enten bilførers eller bileiers navn.

Ole-Chr. Fotland bare rister på hodet.

— Jeg synes det burde være unødvendig å måtte involvere pressen før de vil se på saken igjen. Nå får jeg be min kone klage, sier Fotland.