Nå trengs pengene til å bygge parkeringsanlegg for beboere på Skansen, i Sandviken og Rothaugen. Men kassen til Bergen Parkerings boligsonefond er snart tom.

– Dette fondet har over flere år vært en melkeku for det sittende flertall, og man har brukt store deler av boligsoneavgiften til helt andre formål enn parkeringsanlegg, sier Gunn-Vivian Eide, medlem av parkeringsstyret og stortingskandidat for Venstre.

Hun og partiet krever derfor at pengene som er tatt fra boligsonefondet, skal betales tilbake. Men det er ikke byrådet og bystyreflertallet interessert i.

Skulle øremerkes

Gruppeleder Hans-Carl Tveit vil sende brev til finansbyråd Henning Warloe (H) med krav om å få vite hva pengene er brukt til.

– Midlene er stort sett forsvunnet i bykassen, så det er det vanskelig å vite konkret hva de er brukt til og hvor store summer det er snakk om. Derfor ønsker vi svar fra byråden om dette, sier Tveit.

På Bergen Parkerings boligsonefond står det i disse dager 37,4 millioner kroner. Fondet ble opprettet av bystyret i 1984. Boligsonene ble innført for å gi sentrumsbeboere rett til å parkere nær hjemmet, samtidig som inntektene fra ordningen skulle brukes til å bygge parkeringsanlegg for beboerne. I vedtaket het det:

«Inntekter fra boligsoneparkering samt gebyrer og avgifter innkrevet i sonene skal dekke alle kommunens utgifter og dessuten til oppbygging av fond som øremerkes for bygging av parkeringsanlegg i boligområdene»

Warloe: — Ingen menneskerett å parkere gratis

40 millioner borte En oversikt over avsetningene til bolig-sonefondet de siste årene, viser en drastisk nedgang siden 1990-tallet, selv om inntektene har økt. Trolig har rundt 40 millioner kroner av inntektene fra boligsoneparkeringen heller blitt overført til bykassen de siste ti årene, viser en oversikt som Venstre har laget. Flere år på 2000-tallet har det kun kommet renteinntekter på fondet.

– I de siste årene har det ikke blitt avsatt i den takten vi pleide. Det skyldes instruksjonene vi har fått fra eierne, sier Bjørg Hatlem, direktør i Bergen Parkering KF.

Hun kan ikke bekrefte Venstres tall. Hatlem sier at det er en diskusjon om hvordan begrepet «alle kommunens utgifter» skal tolkes.

– Ved slutten av året er det en drag-kamp om midlene som har kommet inn gjennom boligsoneordningen. Du kan si at vi i administrasjonen har tapt dragkampen, sier hun.

Må låne penger Et av anleggene som venter på penger fra fondet, er parkeringshuset under Skansedammen. Etter at Miljøverndepartementet opphevet fredningen av Skansedammen, kan anlegget nå bygges. Men trolig vil det alene bli dyrere enn hele fondets størrelse. I tillegg er det planer om anlegg både under Rothaugen og på Nordnes.

– Vi klarer ikke å realisere prosjektene bare med dette fondet, så vi må trolig ta opp lån. Opprinnelig var det tenkt at man skulle ha minst mulig lån, sier Hatlem.

Eide sier at bystyret tidligere har sagt at man lånte pengene fra fondet til det fantes anlegg som var klare til realisering.

– Nå har vi kommet i en slik situasjon, og Venstre etterlyser derfor en plan for tilbakeføring av midlene, sier hun.

Bør kommunen bruke mer penger på parkeringsplasser i sentrum? Si din mening!

TOR HØVIK