— Jeg har ingen tall, men mitt inntrykk er at folk er veldig ubevisste. Jeg tror veldig mange har medisinene på kjøkkenbordet, kjøkkenbenken, eller baderomshyllen, og så har de lys på badet hele tiden

Hun fastslår at mange av legemidlene våre skades av lys, selv om forskerne ennå ikke har full oversikt. Andre faktorer virker også:

— Kjølige soverom er uproblematisk. Men et varmt bad, og særlig oppå lysstoffrøret eller på toppen av skapet, der noen legger medisiner, er ikke så greit. På badet har du også fuktighet. Hvis vi tar med temperatur og fuktighet, vil trolig de fleste medikamenter kunne ta skade ved oppbevaring over lang tid.

— Det kan jo få store følger hvis p-pillene plutselig ikke virker?

— Ja, det er klart. Jeg har ikke sett at det har vært et problem, men en del av stoffene i disse pillene er ustabile og vil kunne brytes ned.

Hun legger imidlertid til at hvis pillene ligger i tette blisterpakning er de beskyttet mot luft og til dels fuktighet, men ikke mot lys dersom plasten er klar.

— Dette er viktig, fordi mange tror at en klar blisterpakning beskytter. Dersom blisterpakningen er farget, har den lysbeskyttende effekt i større eller mindre grad, avhengig av fargen.

Dersom du er usikker på om medikamentet ditt er påvirket av lys, anbefaler Hanne Hjorth Tønnesen at du tar kontakt med et apotek.