Det kommer frem i en pressemelding fra Miljøverndepartemenet i dag. Der heter det:

«Kommunen har lagt fram en reguleringsplan for kontor og forretning i Jonsvollskvartalet. Planen inneholdt opprinnelig 245 parkeringsplasser, som senere ble redusert til 96. Fylkesmannen i Hordaland har innsigelse til planen og mener det ikke kan tillates nye, private parkeringsplasser i sentrum.

Næringsbyråden skuffet

Miljøverndepartementet ber om at antallet parkeringsplasser reduseres vesentlig, og godkjenner dermed ikke kommunens reguleringsplan. «Kommunen og fylkesmannen må bli enige om en løsning med betydelig reduksjon av antall parkeringsplasser.»

— Bergen er en by med store trafikkproblemer og sterk forurensning fra biltrafikken. Hvis vi skal forbedre bymiljøet og bedre luftkvaliteten, må vi sørge for at færre bruker bil i byen. Da er det viktig å begrense parkeringsmulighetene i sentrum, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i pressemeldingen.

Næringsbyråd Øistein Christophersen er skuffet over den rødgrønne regjeringen.

— Sparebanken Vest og finansnæringen er viktig for Bergen. Byen trenger kompetansearbeidsplasser innenfor finansnæringen for å utvikle næringslivet. Derfor er det svært skuffende at regjeringen avviser en reguleringsplasn vedtatt av bystyret, sier han.

- Positivt med el-biler

Det er viktig for ham og regjeringen at sentrale deler av byer og tettsteder bør ha lavere parkeringsdekning enn andre områder. Derfor mener Miljøverndepartementet at kommunene må være tilbakeholdne med å tillate nye parkeringsplasser i sentrum av byene, heter det.

Bystyret i Bergen har bestemt at 95 prosent av plassene i denne planen skal forbeholdes el-biler.

— Det er positivt at Bergen legger til rette for parkeringsplasser for el-biler, men det er ikke noe poeng å samle så mange el-biler på ett sted. El-bilene må ha parkeringsplasser mange steder rundt i sentrum, sier Erik Solheim.

Til dette sier Christophersen:

— Det er at Solheim, som selv promoterer el-biler, nekter oss å tillate p-plasser til disse.

Avventer saken

Sparebanken Vest gir ikke opp byggeplanene iJonsvollskvartalet. Kommunikasjonsdirektør Siren Sundland sier de oppleveravklaringen fra Miljøverndepartementet som en anerkjennelse av prosjektetsstrategiske betydning for finansbyen Bergen.

— Banken har i lang tid oppfordret til en meglingmellom Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland om den vedtattereguleringsplanen. Fylkesmannen har imidlertid ikke vært interessert i det.Derfor er vi glade for at Miljøverndepartementet nå sier at kommunen ogFylkesmannen må bli enige om en løsning av antall parkeringsplasser. Vioppfatter det som en oppfordring til forhandlinger, og avventer derfor sakentil meglingen mellom partene er ferdig over sommerferien, sier Sundland.