I disse dager jobbes det nemlig med å endre dagens parkeringsforskrifter i Samferdselsdepartementet.

— Det er absolutt på tide, mener daglig leder i bransjeforeningen Norpark, Egil Østvik.

Han er en av dem som sitter i en arbeidsgruppe som blant annet jobber med å utforme de nye forskriftene.

— Dette har bransjen ventet på i snart ti år, sier han.

Parkeringsgebyrene har vært uforandret siden de ble fastsatt for 17 år siden. I dag får man et gebyr på 300 kroner ved manglende betaling av parkeringsavgift. Feilparkering straffes med 500 kroner.

Folk gir blaffen

  • Jeg tror absolutt gebyrene hadde en avskrekkende effekt da de kom i 1993, sier Østvik.

Men han tror ikke gebyrene er like avskrekkende i dag.

— I Oslo sentrum er det for eksempel mye billigere å parkere ulovlig enn å stå i et parkeringshus, fortsetter han.

Østvik tror folk gir blaffen, fordi det ikke koster så mye å feilparkere. Og påpeker at boten for å feilparkerer må opp for at det skal ha noen virkning.

Sjekk Bergen Parkering sin kortversjon av parkeringsreglene her.

Det er nok ikke så ille i Bergen tror leder for parkeringsseksjonen i Bergen Parkering, Arvid Heggestad. Men han påpeker at også Bergen nærmer seg et prisnivå på parkering som kan få folk til å vurdere å parkere ulovlig.

— Hvis det lønner seg å parkere ulovlig er det jo noe galt, sier Heggestad.

Østvik tror det skrives ut nærmere en million parkeringsbøter i året. Bare i fjor skrev Bergen Parkering ut 52 000 parkeringsbøter. Det er 6000 mer enn året før. Heggestad tror at noe av økningen skyldes at de utvidet soneparkeringen i oktober i fjor.

Skal avskrekke

Østvik vil ikke spekulere i hvor mye det vil koste å feilparkere når de nye satsene kommer. Men han viser til at bransjen i 2004 foreslo å øke parkeringsbøtene for feilparkering fra 500 til 700 kroner. Enda mer dersom man parkerte på handikapplasser eller andre trafikkfarlige steder. Satsene for manglende avgiftsbetaling ble foreslått endret fra 300 til 500 kroner.

— I dag er kostnadene for å skrive ut en bot på 500 kroner. Vi mener dette beløpet er et minimum og at man bør ta utgangspunkt i dette når man skal fastsette nye parkeringsgebyr, sier Østvik.

— Vi synes også at satsene for å kjøre for fort bør være et utgangspunkt for de nye parkeringsgebyrene. Det koster for eksempel 1600 kroner for å kjøre 10 kilometer for fort. Da blir 500 kroner for å parkere på fortau litt lite, sier han.

På plass i 2012

Nå håper begge to at økningen av parkeringsgebyrene vil ha en avskrekkende effekt.

— Poenget med å bøtelegge, er jo å få folk til å slutte å feilparkere, sier Heggestad.

Går alt etter planen vil de nye bøtesatsene gjelde fra 1. januar 2012.

Hva bør bøtesatsene ligge på? Si din mening i feltet under!

PÅ TIDE: Daglig leder i bransjeforeningen Norpark, Egil Østvik synes det er på tide at parkeringsbøtene blir høyere. FOTO: NORPARK