Totalt ble det 4.268 flere hordalendinger i løpet av 2005, hvorav hele 2.949 havnet i Bergen. Fylkets hovedstad har nå 242.158 innbyggere, mens Hordaland huser 452.611 innbyggere, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Likevel er det de tradisjonelle vekst-kommunene Askøy, Fjell og Os som opplevde den største prosentuelle folke-veksten.

Os bikket 15.000 Allers størst var veksten i Øygarden. For første gang bor det over 4000 i kommunen etter en folkevekst på 2,5 prosent, mot 0,73 prosent for landet som helhet.

Også i Os kommune vokser folketallet jevnt og trutt. Med 353 nye innbyggere ble 15.000 passert med god margin. En vekst på 2,3 prosent.

På Askøy var det 1. januar registrert 22.496 innbyggere. Det er opp over to prosent på ett år.

Fjell har vært en av landets fremste vekstkommuner i over 20 år. Så også det siste året, med en økning i folketallet på 349 personer (1,7 prosent) til 20.392.

I Norge økte folkemengden med 33.900 mennesker, til 4.640.200 bosatte ved årsskiftet. Den store folketilveksten i 2005 har sammenheng med et stort inn-flyttingsoverskudd fra utlandet på 18.400 personer, skriver SSB.

Flest fra Polen Statstikken viser at 40.100 personer flyt-tet til Norge fra utlandet i fjor, mens 21.700 flyttet ut. Sammenlignet med 2004 økte flytteoverskuddet med 5.300 til 18.400. Så høyt innflyttingstall fra utlandet som i 2005er tidligere registrert bare i 2002 og 1999.

Polske statsborgere bidro mest, med 2. 900 flere inn— enn utflyttinger. Deret-ter følger irakere, tyskere og russere, som alle hadde over 1000 flere inn- enn utflyttinger.

Over 20 prosent rundt Oslo Etter at Akershus fylke rundet en halv million innbyggere i løpet av 2005, bor nå over 22 prosent av landets folke-mengde i Oslo og Akershus til sammen.

Samlet flytteoverskudd var størst for Oslo og Akershus med om lag 4 400 på hvert fylke.

Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland hadde mistet inn-byggere i 2005 både når en ser på innen-landske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet. Flyttetapet var størst for Nord-land, der det flyttet nærmere 800 flere ut enn inn.