Mesteparten av investeringsbudsjettet går med til ny barnehage på Tednebakkane og ny barneskole på Toftøy, melder Vestnytt.