— På Kollsnes har vi tilgang på naturgass. Dessuten er Hordaland et av de områdene hvor det kan by på problemer å sikre god nok levering, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til Bergens Tidende.

Ifølge Kystradioen kan også Tjeldbergodden og Fræna på Nordvestlandet være aktuelle for slike mobile gasskraftverk.

- Siste skanse

Bakgrunnen for forespørselen til Øygarden kommune er et vedtak gjort i Stortinget våren 2004. Med krisevinteren 2002/2003 friskt i minne ga politikerne Statnett i oppdrag å utrede muligheten for mobile gasskraftverk til bruk ved kraftkriser.

— Men dette blir kraftverk uten CO2-rensing. Får dere godkjent slike?

— Det er viktig å huske at disse kraftverkene ikke skal brukes med mindre nedbøren svikter totalt. Dette er den siste skanse for å unngå rasjonering, sier Akselsen.

Vinteren 2003 var det også planer om et mobilt gasskraftverk på Kollsens. Daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs ga grønt lys.

Men pilotprosjektet som Statnett, Statoil og BKK samarbeidet om, ble aldri realisert. Et par våte, milde sesonger avblåste det.

Godkjenning tar tid

I 2003 var det snakk om å leie inn et mobilt kraftverk som kunne gi strøm til 50.000 til 60.000 husstander.

Planen er å ha flere slike mobile gasskraftverk i beredskap fra neste vinter. Blir det kraftkrise kommende vinter har Statnett tenkt å ty til midlertidige løsninger, som for eksempel innleide anlegg.

Ordfører Olav Martin Vik i Øygarden sier til Kystradioen at det kan ta opptil et halvt år å godkjenne plasseringen på Kollsnes, dersom det krever omregulering i Naturgassparken Vest.

Vik ser alvorlig på kraftsituasjonen:

— I den grad det skulle vise seg å være en kraftkrise i vår region, er det alvorlig i utgangspunktet, uttaler Vik.