Et forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Samferdselskomiteen om ikke å legge ned fergen, fikk ikke flertall.

— Dette betyr at Vegdirektoratet står fritt til å legge ned dette fergeleiet når det måtte passe, sier stortingsrepresentant Ranveig Frøiland.

For innbyggerne på øyene Lerøy og Bjelkarøy betyr dette at muligheten for å få fraktet biler til og fra forsvinner. Det var arbeiderpartiregjeringen som fremmet forslaget om nedlegging av fergeleiet med begrunnelse at omkjøringsmuligheter finnes. De to øyene var åpenbart glemt.

Tverrpolitisk reaksjon fra fylkestinget og lokale stortingsrepresentanter som engasjerte seg gav håp om å berge fergen, men torsdag kveld var nest siste håp ute.

— Jeg håper virkelig vi klarer å rette opp dette når Stortinget skal behandle innstillingen neste uke. Skjer ikke det, er håpet ut, sier Frøiland. Hun mener det eneste riktige er å erstatte dagens ferge med en ny.

— Vi kan ikke la innbyggerne på disse to øyene stå uten et akseptabelt tilbud, sier Frøiland.