Beskrivelse: En nord-sørgående brattkant strekker seg fra Øvsttun borettslag i sør til Solåsen 4F i nord (og derifra nordover ut av testområdet). Bortsett fra ved Øvsttun borettslag er det observert få synlige sprekker og lite steinsprangblokk ned mot bebyggelsen.

Spesielle forhold: Sørlige del av Øvsttun borettslag er for noen år tilbake sikret med bolter og støttemur på beboernes eget initiativ.

Konklusjon: Nordlige del av Øvsttun borettslag er ikke sikret, og bør vurderes. Faren for steinsprang bør også vurderes ved Øvsttunvegen 40c og ved Solåsen 4F-16.