Det var byråd Henning Warloe som på vegne av hovedaksjonær Bergen kommune (51%) lanserte Øvrebottens kandidatur. Tidligere styreleder Marianne Bergflødt (H) trakk seg.

Warloe sier til Kystradioen at kommunen vil bruke en person til styreleder som har god innsikt i situasjonen for Torget AS.

Det er BBE som disponerer det arealet Torget bruker. Resten av styremedlemmene fortsetter inntil videre, og den økonomiske avtalen med Bergen kommune er forlenget ut 2006. Bystyret skal 19. juni behandle ny organisasjonsplan for Torget.