Brannen kom raskt under kontroll. Skadene på huset ble minimale. Brannen startet i tilknytning til en ovn i stuen. Det var huseieren selv som oppdaget brannen.