Overvannet skyldes trolig tette sluk i sørgående løp av Fanaveien mellom rundkjøringen til Flyplassveien og Krohnåsveien.

Politiet er på stedet og dirigerer trafikken. Statens vegvesen har sendt en slamsugebil for å fikse problemene.