Overtidsnekten varte bare en dag, og ble avsluttet etter at representanter for brannmannskapene og ledelsen møttes tirsdag ettermiddag. Der ble det besluttet at det skal lages ny turnusordning.

BT skrev tirsdag at de ansatte i Bergen brannvesen ikke lenger ønsket å jobbe overtid. Tillitsvalgt Frode Brødtker forklarte da at det nesten daglig ble brukt overtid for å opprettholde minimumsbemanningen på 40 personer. De tillitsvalgte ønsket å endre turnusen for å minske overtidsbruken. I dag jobber brannmannskapene 15 timer og har fri åtte timer. Fagforeningen ønsker 24-timers vakter og deretter fri i 48 timer.

— Det er bra at ledelsen viser ansvar. I samarbeid skal vi komme frem til en ny turnus, sier tillitsvalgt Brødtker.

— Vi har inngått en intensjonsavtale, og vil innføre en annen turnus enn den vi har hatt det siste året. Vi har prøvd en turnus ett år, og skal nå prøve en annen, sier brannsjef Helge Eidsnes.

— Hvordan blir den nye turnusen?

— Den blir annerledes. Vi har en god dialog med de tillitsvalgte, men det er ennå en del brikker som må falle på plass før den nye turnusen er klar.

BT skrev tirsdag at sykefraværet i brannvesenet var ni prosent. Ifølge Eidsnes er ikke dette riktig.

— Sykefraværet har vært så høyt den siste måneden, men er ellers lavere, sier han.