• Dette har vi sett frem til lenge. Vi gleder oss som små barn, sier bergenseren Hallvard Flesland som i morgen overtar kommandoen på den første nye fregatten.

Det nærmer seg fire år siden kommandørkapteinen ble utnevnt til skipssjef på KNM «Fridtjof Nansen», som da bare forelå på tegnebrettet. Mesteparten av det øvrige mannskapet ble utpekt for to år siden.

Siden da har de brukt tiden flittig på å forberede seg best mulig på å betjene Marinens største og dyreste prestisjefartøy. Noen av besetningsmedlemmene har reist kloden rundt og brukt mye tid på å tilegne seg kunnskap og kompetanse om den avanserte teknologien om bord. Andre har vært samlet på Haakonsvern og på verftet i spanske Ferroll i lange perioder.

Stolthet og ydmykhet

— Ventetiden har vært lang. Nå ser vi alle frem til å komme i gang. Vi går til oppgaven med glede, stolthet og en porsjon ydmykhet, sier påtroppende skipssjef Hallvard Flesland.

Onsdag er det offisiell overlevering. Først overtar Forsvarets Logistikkorganisasjon Sjø (FLO/Sjø) fartøyet. Deretter blir det overlevert generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth. Så blir kommandoflagget heist, og ansvaret overlatt Hallvard Flesland.

46-åringen fra Blomsterdalen får kommando over et hypermoderne marinefartøy som fullt utstyrt har en verdi på rundt 3,5 milliarder kroner.

Sikkerheten betyr mest

— Jeg tenker egentlig ikke så mye på hva fregatten koster. Det er personellets ve og vel og sikkerhet jeg er mest opptatt av, sier Flesland.

Sammen med representanter for den spanske leverandøren har han og mannskapet allerede seilt frem og tilbake langs kysten av Nord-Spania et par måneder. Da har verftet hatt ansvaret for fregatten.

— «Fridtjof Nansen» får tilhold i nærheten av verftet et par måneder til. Vi skal foreta flere tester, og luke ut eventuelle barnesykdommer, sier skipssjefen.

— Hva er dommen så langt?

— Det er bare et helt fantastisk fartøy, sier Flesland med entusiasme i stemmen.

Oslo første norske havn

I månedsskiftet mai/juni setter fregatten kursen for Norge. Oslo blir første anløpsby. Fregatt nummer to, KNM «Roald Amundsen», blir levert like før nyttår. Den får trolig Bergen som første norske havn.

Selv om KNM «Fridtjof Nansen» bærer norsk flagg fra onsdag, går det lang tid før fregatten kan settes inn i vanlig operativ tjeneste. Det skjer først om et par år.

— Det er mye vi skal lære oss å håndtere. Båten er heller ikke ferdig utrustet. Helikoptrene kommer først om bord om halvannet til to år, sier Hallvard Flesland.

FORSVARETS FORUM