– Vi skal utvikle Bergen Private Gymnas til å bli en sterk videregående skole på linje med Akademiet. Overtakelsen er en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier daglig leder ved Akademiet, Terje Risa.

– Vi vet vi har noe å tilføre. Vi er god på skoledrift innenfor privat sektor. Det vil gi en sunn drift allerede nå.

I dag ble det kjent at Risa og Helge Teige, gjennom selskapet Kursmegleren AS, kjøper Bergen Private Gymnas (BPG).

Tåler statlig bot

Risa vil ikke si noe om prisen for BPG, men den var neppe særlig stiv. Skolen var eid av de ansatte. De overtok etter eieren av John Bauer Norge i fjor. Da de overtok skolen, arvet de også et krav fra staten om tilbakebetaling av 3,3 millioner kroner i statsstøtte.

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet mente pengene ikke hadde kommet elevene til gode, slik opplæringsloven krever. Klagesaken fra BPG er til behandling i Utdanningsdepartementet, som har varslet en avgjørelse før sommeren. Det er uklart om BPG hadde klart å takle en bot i en slik størrelsesorden. Med dagens overtakelse av skolen, er BPGs fremtid sikret.

– Styret i Bergen Private Gymnas har informert veldig godt om situasjonen. Den saken er håndterbar i våre systemer, sier Terje Risa.

– Det er ubehagelig, men håndterbart. Det betyr ikke at vi godtar en bot uten videre.

For de 23 lærerne og ikke minst de 250 elevene ved BPG er trolig det viktigste at usikkerheten knyttet til skolens fremtid er ryddet av veien.

– Det spøkelset skal være borte, sier Terje Risa.

– Spøkelset borte

I dag ble de ansatte ved Bergen Private Gymnas orientert om sine nye eiere.

– Vi setter stor pris på dette. Vi har fått en partner som tenker fremtidsrettet, sier rektor ved BPG, Guri Auran.

– Samtidig ser vi på det som en bekreftelse på at vi har en god skole.

Hun betegner avgjørelsen som «veloverveid» og hevder det er enighet blant lærerne.

Kursmegleren står nå som eiere av to videregående skoler med konsesjon på til sammen nesten tusen plasser. Samlet har de to skolene i dag i overkant av 650 elever. Terje Risa tror likevel ikke på noen full utnyttelse av konsesjonen.

– Vi skal bygge opp merkenavnet Bergen Private Gymnas. Det tar tid. På like linje som vi brukte tid på Akademiet, sier han.

Akademiet har i dag flere søkere enn de har plass til. Risa avviser likevel at BPG skal bli en skole for dem som ikke kommer inn på Akademiet.

– Ikke på noen måte. Vi skal bygge skolene som to selvstendige enheter med sine særtrekk, sier Risa.

– Men vi skal samarbeide der det er naturlig.