— Nå kan vi puste litt lettere i årene som kommer, sier en fornøyd finansbyråd Henning Warloe.

Det er en stor regning som skal dekkes inn, og det ferske overskuddet fra 2005 bidrar med et solid jafs for å få den unna.

Ingen investeringer i nærmeste fremtid, med andre ord.

— Det viktigste er at vi får et større slingringsmonn dersom det skulle komme ubehagelige overraskelser, sier Warloe.

Han regner med at kutt og nedskjæringer dermed kan unngås i årene som kommer.

Warloe forklarer en del av overskuddet med økte skatteinntekter, pluss at kommunen har unngått merforbruk.