Nå satser det tradisjonsrike over 100 år gamle bergensrederiet på en ny fremtid. Det er bestilt seks kjemikalie/produkttankere i Sør-Korea for to milliarder kroner, og det skal bygges opp et kompetansesenter for hele Westfal-Larsen gruppen i Bergen. Gruppen inkluderer det uavhengige familieeide Singapore-rederiet Masterbulk som både har egen administrasjon og eget styre.

Ny toppsjef

I februar overtok shippingmannen Hans Jørgen Firing fra Sandefjord som ny administrerende direktør.

Han vet ikke om fjoråret var det beste for Westfal-Larsen & Co. AS, men ser ikke bort fra at det i alle fall må ha vært et av de beste.

— Jeg er imidlertid så ny i selskapet at jeg ikke har fått tid til å se tilbake. Førsteprioritet er å se fremover, sier Firing.

— Jeg er godt fornøyd. Vi opplevde i fjor et svært godt fraktmarked innen vårt hovedsatsingsområde kjemikalie / produkttank og vi har fremdeles et godt marked. Det gjelder også for gasstankskip.

Satser stort

— I tillegg til de seks 47.000 dødvekttonn store kjemikalie/produkttankskipene som først skal leveres i 2009, ønsker vi å få til flåtevekst nærmere i tid. Men det foreligger ingen konkrete prosjekter til nå, sier Firing.

Han antyder at det først og fremst er innen produkt/kjemikalietank-sektoren det skal satses.

I dag eier rederiet to Liberia-registrerte skip av denne typen, MT «Mauranger» og MT «Moldanger», samt kontroll med et NIS-registrert tilsvarende skip som ble solgt i juli 2005 og leiet tilbake på bare boat-leieavtale. Det vil si at Westfal-Larsen driver og bemanner skipet som om det var eid. Det er MT «Fossanger». Dette skipet har Westfal-Larsen opsjon til å kjøpe tilbake ved slutten av leieperioden, som det nå gjenstår tre år av.

Videre eies en gasstanker, MT «Nordanger», og to spesialbulkskip som er bare boat-befraktet av familiens Singaporerederi, Masterbulk. Det er de NIS-registrerte MS «Star Geiranger» og MS «Star Grindanger». Den avtalen går ut i desember i år. Det er ikke avgjort om avtalen skal forlenges eller hva som eventuelt skal skje med skipene.

Westfal-Larsen-selskapene og Masterbulk eies vesentlig av brødrene Rolf og Hans-Peter Westfal-Larsen.

Bunnsolid

Rederiet i Bergen er godt forslått med økonomiske midler og er bunnsolid med bortimot 700 millioner i bank og verdipapirer ved årsskiftet. Egenkapitalandelen var da på solide 66 prosent.

Hans Jørgen Firing bor i Bergen, og pendler til Sandefjord i helgene.

— Det går greit. Vi har seks daglige flyruter mellom Bergen og Sandefjord og turen tar bare en time, men jeg ser muligheter for å få familien over til Bergen - i alle fall i perioder av året.

Hans Jørgen Firing kommer fra produkt / kjemikalietank-foretaket Iver Ships AS i Sandefjord - tidligere et Larvik-rederi der han var medeier, men som nå eies av Broström i Göteborg.