Brundtland er overrasket over at så mye som 90 prosent av Helse Bergens transportutgifter går til drosje.

— De som er i forholdsvis bra allmenntilstand må kunne bruke denne transporten, og være villig til å bruke en time mer, sier Brundtland, som er pasientombud i Hordaland.

Hun har fått noen få henvendelser fra pasienter som klager på bussen. De mener reisetiden er for lang, og at ventetiden inne på sykehuset også øker.

— Det er klart at dette er relevant for en del som er eldre og skrøpelige. Men det må være i pasientens interesse å spare transportkostnader for å øke pengene til behandling, sier Brundtland.

— Er pasientene kravstore?

— Nei, men jeg tror ikke de reflekterer over at disse utgiftene går over samme budsjett. Tidligere betalte Rikstrygdeverket, nå er det Helse Bergen. Folk flest er ikke klar over det, sier hun.