Konstituert personaldirektør Trond Søreide mener arbeidssituasjonen for sykepleierne var bedre ved inngangen til feriesesongen i år enn i fjor.

— Vi hadde en grundig evaluering av sommerturnusen sammen med sykepleierne i fjor. Da var vi enige om at det stort sett var sykdom som forårsaket turnushullene, sier han.

— I forkant av sommerens ferieavvikling klarte vi å sette sammen en forsvarlig vaktplan - selv om det var vanskeligere å rekruttere vikarer i år enn i fjor, sier han.

Søreide har merket seg at Sykepleierforbundet krever at Helse Bergen skal ansette flere sykepleiere.

— Vi må forholde oss til de økonomiske rammene som eierne har fastsatt. Nå har vi ikke økonomi til å gjøre noe slikt, sier personaldirektøren.

I sykehusledelsen er konklusjonen at ferieavviklingen har gått ganske greit:

— Det har vært noen situasjoner der noen ansatte har måttet ta i et ekstra tak. Det er vanskelig å ta høyde for alle situasjoner. Vi er imidlertid i ferd med å evaluere årets sommeravvikling med tanke på ytterligere forbedringer for ferien neste år, sier Søreide.