— Jeg blir skuffet når våre egne går ut med kritikk på denne måten samtidig som de har såpass dårlig fundament for det de sier, sa justisminister Knut Storberget til bt.no torsdag.

Han viste til utspillene fra påtaleleder Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt og førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som krever flere fengselsplasser på Vestlandet.

- Et reelt problem

— Det var overraskende å lese det Storberget sa, for han vet bedre enn noen andre at våre medlemmer er en gruppe som står på hele tiden. Det er lett å anklage folk for sutring, men her påpeker de faktisk et reelt problem, sier Jan Olav Frantsvold, leder i fagforeningen Politijuristene.

Ifølge Frantsvold skaper varetektssituasjonen mye merarbeid for politijuristene.

— Vi må møte i domstolen når folk begjærer seg løslatt fordi de har sittet for lenge i arresten, vi må ringe rundt for å lete etter ledige plasser, og vi må vurdere om kollegaen har en siktet som kanskje kan slippes løs når vi er nødt til å finne en varetektsplass til en siktet i vår egen sak. Vi har nok å gjøre, om vi ikke i tillegg skal bruke energi på dette, sier Frantsvold.

- Kunne spart seg

Han reagerer også på Storbergets utsagn om at politi og påtalemyndighet selv må ta større ansvar for situasjonen, ved å bruke alternative soningsformer og etterforske saker raskere for å korte ned på varetektstiden.

— Justisministeren vet at vi ikke styrer bruken av elektronisk kontroll og at vi heller ikke avgjør soningsform. Han kunne ha spart seg å være så lettvint. Han er dessuten godt kjent med at varetektssituasjonen faktisk er et resultat av svært godt og aktivt påtalearbeid. Varetekt er et middel og ikke et mål. Det er derfor ingen politijurister som ønsker å bruke varetekt mer enn nødvendig, sier Frantsvold.

- Hersketeknikk Også forsvarsadvokat Kaj Wigum reagerer på justisministerens utspill.

— Vi har hatt samme problem i Bergen i mer enn ti år. Når man som politiker ikke klarer å oppfylle kravene i internasjonale konvensjoner, da må man være så ærlig at man innrømmer det. Når førstestatsadvokaten og påtalelederen endelig går ut og sier fra om det vi forsvarere har sett i mange år, er det direkte frekt at statsråden å si at han er skuffet over dem. Det er en utspekulert hersketeknikk, sier Wigum.