I kjelleren under Frescohallen går radarparet Knutsen og Jørgensen. De er Bergens restaurantbaroner og har store planer for det kjente bygget på Vågsallmenningen.

De går med bøyde rygger for ikke å slå hodet oppi taket. Her er det lavt under himlingen at noe må gjøres før det kan bli ølstue.

— Rene skatten

Bygningen er kalt Fescohallen etter de store freskene kom opp på 1920-tallet. Men opprinnelig ble den flotte bygningen kalt Bergen Børs.

Skobutikken som holdt til i kjelleren har flyttet ut. Oppe i Frescohallen har turistinformasjonen pakket flyttelasset. Snart kommer håndverkere for å gjøre bygget om til restauranter og vannhull.

149 år gamle steinvegger er allerede kommet til syne bak nyere platekledning. Taket hvelver seg flott mellom søyler.

— Vi er blitt svært glade over hva vi har funnet både i vegger og tak, sier Per Jørgensen mens vi går innover i den 1000 kvadratmeter store kjelleren.På tre steder ligger kvadratmeter store rister tydelig merket av Riksantikvaren. De to løfter opp en for å vise hva som er kommet for en dag.

Under dagens betonggulv har riksantikvarens folk gravd seg gjennom to hellelagte gulv, ned til det tredje og opprinnelige golvdekket fra 1862. — Det er jo rene skatten vi har avdekket her, mener Jørgensen og gleder seg til å se lokalene ferdig pusset opp med opprinnelige vegger, tak og gulv brukt for å gi den rette rustikke kjellerstemningen.

Flere gulv

Like under dagens støpte gulv ligger det øverste hellelaget. Så er det 10-15 centimeter ned til neste skifergulv, før det går nye 10-15 ned til det opprinnelige gulvet.

De to kompanjongene mener kjelleren må ha vært plaget av vanninntrengning siden gulvet er hevet og hellelagt i to omganger siden huset sto ferdig.

— De har ikke hatt pumper eller andre muligheter til å holde kjelleren tørr, slik som vi har i dag, sier Knutsen.

Og det er heller av skikkelig merke som ligger lagvis nedover i grunnen. Harde, solide steinheller. Det nederste og eldste gulvet består av litt grovere steiner.

- Står på et lag av leire

Middelalderbyen ligger noen spadetak under oss og skal ikke graves i av andre enn arkeologer. I forbindelse med grunnundersøkelser måtte grunnen under kjellergulvet derfor undersøkes av arkeologer.

— Huset står på kulturlag fra middelalderen og det vi kaller senreformatorisk tid, forteller seniorrådgiver Hanne Merete R. Moldung ved Riksantikvarens kontor i Bergen.

Lagene med hellegulv er interessante, men Riksantikvarens ansvar er det som ligger lenger nede i grunnen, forteller hun.

Stikkprøvene viser at bygningen står på et lag av leire som sannsynligvis er lagt ut som en forsegling av fyllmassene under, kommer det frem i rapporten etter gravingen.

— Det er viktig at kulturlagene får ligge i stabilt grunnvannsnivå for å hindre setninger på kulturlagene og på bygningen, sier Moldung og minner om problemene under Bryggen.

Per Jørgensen tar steget ned i Riksantkvarens hull for å vise at takhøyden blir en helt annen nå man får gravd ut fyllmasser og heller lagt de siste 149 årene.

— Det var flere som mente vi ikke kom til å få dette til, men nå ser vi at dette skal gå bra, sier Knutsen.

Nå gjenstår kommunal byggesaksbehandling før arbeidet kommer i gang.

1. mars 2012 skal restaurantdørene åpnes.

KNUTSEN OG JØRGENSEN: Hva finner de under Frescohallen?
JO HJELLE