En miljøarbeider ved en barnevernsinstitusjon ligger på magen på en hotellseng. Mannen i 30-årene er kledd i slåbrok. På sengekanten sitter en jente (16) iført hvit topp og blå kortbukse. Jenten, som er i barnevernets omsorg, smiler mot fotografen mens hun masserer miljøarbeiderens skuldre.

Bildet er ifølge ledelsen ved Bergen Akuttsenter — Ungdom tatt av en kvinnelig miljøterapeut under en tur fra Øvsttunsenteret.

**Barnevernet:

– En kriseløsning**

Ledelsen sier bildet er udramatisk og tatt i åpenhet, men ansatte BT har snakket med er svært kritiske. De mener bildet er ett av mange eksempler på miljøarbeiderens atferd overfor ungdommer på institusjonen.

Hemmelig overnatting

I fjor sommer fikk miljøarbeideren i 30-årene aksept fra ledelsen ved Øvsttunsenteret for å dra på tur alene med jenten. Dette til tross for at retningslinjene er klinkende klare: På overnattingsturer skal det være minst én miljøterapeut mer enn antall ungdommer med, og minst en av dem av samme kjønn som ungdommen.

Hensikten er dels for å beskytte miljøansatte mot falske beskyldninger fra barnevernsbarn, dels at ansatte ikke skal havne i utrygge — eller fristende - situasjoner.

Ledelsen mente det var forsvarlig å fravike reglene i dette tilfellet fordi de skulle overnatte hos hennes mormor.

Men slik gikk det ikke. Isteden overnattet den ufaglærte miljøarbeideren og jenten på et overnattingssted.

Mannen fortalte verken under eller etter turen om overnattingen til sine overordnede, til tross for pålegg i retningslinjene.

Advarsel ble trukket

Først senere, under en samtale mellom mormoren og en annen ansatt på Øvsttunsenteret, ble dette kjent. Miljøarbeideren ble da innkalt til møte med to ledere og fikk kritikk for blant annet følgende:

  • For tette relasjoner til en del ungdommer. Dette øker faren for å bli uprofesjonell, noe som kan skade ungdommer som etter kort tid skal flytte ut og bryte kontakten.
  • Turen med mormoren. Ledelsen påpekte at han brøt retningslinjene ved at han overnattet alene sammen med jenten. De mener han satt seg selv og jenten i en utsatt posisjon.Etter det BT forstår skal møtet først munnet ut i en muntlig advarsel. Advarselen skal imidlertid ha blitt trukket på grunn av formelle feil rundt gjennomføringen av møtet.

**Bergen Akuttsenter - Ungdom:

— Turen var brudd på reglene**

I september i fjor vedtok Fylkesnemnda for sosiale saker at jenten ikke lenger skulle være på Øvsttunsenteret. Begrunnelsen var hovedsakelig at hun ikke hadde fått korrekt oppfølging.

I vedtaket skrev nemnden også at jenten burde få opprettholde kontakten med miljøarbeideren fordi han «synes å ha vært en viktig person for henne».

Fylkesnemnda, som trolig ikke kjente til kritikken av miljøarbeideren, ga dermed en anbefaling på tvers av signalene Øvsttunsenteret selv ga.

Men i Fylkesnemndas vedtak fremgår også en annen ting: Jenten har et problematisk forhold til eldre menn som viser henne oppmerksomhet.

- Altfor tett fysisk kontakt

Likevel fikk miljøarbeideren i oppdrag av barnevernet å følge henne alene, da hun skulle overføres til en ny barnevernsinstitusjon.

I slutten av september i fjor dro de sammen fra Bergen til Gol. Der leide han et dobbeltrom på Pers Resort. Dette fremgår av en hotellregning BT har kopi av. Hotellet bekrefter at regningen var for to personer på rommet. Paret tok inn på en fredag og sjekket ut søndag.

Etter det BT får opplyst resulterte turene i svært sterke reaksjoner blant ansatte på Øvsttunsenteret. Kritikken retter seg dels mot miljøarbeideren, dels mot ledelsen. Flere ansatte skal ha varslet ledelsen om måten miljøarbeideren har opptrådt overfor ungdommer på institusjonen.

— Klapp på skulderen og en klem er greit, men ikke dette. Det er altfor nær fysisk kontakt. Mye holde hånden, klemming, stryke på låret, ligge i fanget, etc. Ansatte reagerer sterkt. Også ungdommer har reagert, sier en ansatt.

En kilde mener ledelsens håndtering av saken preges av sterk unnfallenhet.

— Ansatte er oppgitt og resignerte over at det ikke får noen konsekvenser for ham. Jeg har mistet troen på ledelsen, sier kilden.

– Min hjelp viktig for henne

Selv ønsker ikke miljøarbeideren å snakke om saken. Etter det BT kjenner til, har han avvist mye av kritikken og forsvart seg med at han har vist mer engasjement og initiativ for å hjelpe ungdommene enn andre ansatte. Han mener også at hans hjelp og støtte har vært svært viktig for jenten i en vanskelig tid for henne.

Kasteball i barnevernet

Fylkesnemnda for sosiale saker er svært kritisk til hvordan Barnevernstjenesten har fulgt opp jenten. I vedtaket fremgår blant annet dette:

  • Hun er sendt fra den ene omsorgsbasen til den andre – minst åtte ulike institusjoner og familier på tre år.
  • Hun fikk ingen psykologisk utredning på Øvsttunsenteret, og oppholdet hadde karakter av oppbevaring.
  • Til tross for at også Barnevernet mente at opplegget for henne var skadelig, skjedde ingen endringer.
Hege Fjørtoft Bjørnstad