«Elskede Anine min! Jeg sender deg noen ord», skriver han. Her damper det alt fra første linje i et av de første brev han sendte hjem. Vi sier ikke mer - bare antyder at det er verdifulle brev det her er snakk om. Det var hans datter Anna Sofie Kongshavn og hennes sønn Halvor som i går overrakte brevsamlingen til førstebibliotekar Rune Kyrkjebø.

Mange vil fortsatt huske Ragnvald Roscher Nielsen. Han var sjef for Distriktskommando Vestlandet og kommandant på Bergenhus etter krigen og frem til 1952. Senere arbeidet han som direktør for Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fra 1957 til 1970 var han direktør for Bergenshallen og engasjerte seg i mye til byens beste.

Ragnvald Roscher Nielsen ble født i Halden 1891 og døde i Bergen 1979. Av generalstaben fikk han i 1940 i oppdrag å forhandle den siste våpenstillstandsavtalen med de tyske angriperne. Han arbeidet i Oslo frem til 1942 da han i februar ble arrestert av tyskerne. Krigens tre siste år tilbrakte han som tysk fange i Oslo, Polen og Tyskland. I denne tiden skrev han brev hjem til familien, særlig til sin kone Anine Gunhilde.

Engasjert fortalte Anna Sofie Kongshavn om sin far da hun overrakte brevene. To brev og et kort fikk han lov til å sende hjem hver måned. De var ekstra kjærkomne i den vanskelige tiden. Hun overrakte også farens gallauniform til Bergen Museum.

Universitetsbibliotekets direktør Kari Garnes og førstebibliotekar Rune Kyrkjebø uttrykte i går stor glede over gaven. De lovet å ta godt vare på brevene og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten i fremtiden.