— Under snøen er temperaturen som regel høyere enn i luften. Selv om det er 15 kuldegrader over snøen kan det godt være så vidt under null grader under snøen, der sneglene ligger. Omgivelsene kan også bli ganske fuktige og det liker sneglene godt, sier professor Arild Andersen ved Bioforsk.

Gjemmer seg i garasjen

Ifølge en dansk undersøkelse dør sneglene hvis de er ute over lengre perioder når det er minus tre grader eller kaldere. Men det nytter altså ikke å se på termometeret utenfor og fryde seg over at de ekle småkrypene kreperer i kulden.

Brunsneglen er nemlig flinke til å gjemme seg på lune og varme steder, selv om vinteren er kald.

— Mange velger å overvintre inntil hus der det kan være tilsig av varme. Garasjer og kompostbinger er også steder der brunsneglen vil kunne overleve en streng vinter, sier Andersen.

Overlever i snø, dør i barfrost

Professoren understreker at det ikke er gjort konkrete undersøkelser på hvordan brunsneglene klarer seg denne vinteren. Selv om det er svært lite trolig at de stryker med på grunn av kulden, kommer det endelige svaret først til våren.

— Jeg har ingen tro på at de forsvinner. Husk at arten har overlevd i Norge i 20 år allerede. Men det kan jo hende at bestanden kan få en liten knekk, sier han.

Professoren understreker at barfrosten er mye farligere for sneglen enn snøvinteren.

— Hvis vi hadde hatt sterk kulde uten snø, kunne de nok ha dødd, sier han.

Kan ikke bevege seg

Vanligvis spiser sneglene planter, hageavfall og åtsler, men om vinteren er de i en dvalelignende tilstand og spiser ingenting.

— Veldig mange dyr som overvintrer i Norge tilpasser seg vinteren. Stoffskiftet blir veldig lavt slik at de bruker lite energi og ikke trenger mat. Sneglene tærer på det de har lagret i løpet av høsten og omdanner kroppen til å takle vinteren, sier Andersen.

Det upopulære dyret kan ikke bevege seg når det er kuldegrader, men ligger helt stille. Først når varmegradene kryper oppover starter aktiviteten.

Lever i ett år

Normalt lever sneglene i ett år. Siden ungene eggene klekkes utpå høsten er sneglene ofte små når de begynner å krype fram fra gjemmestedene sine om våren.

— Noen tror at det er blitt færre snegler i forhold til tidligere i begynnelsen av sesongen. Men ofte skyldes dette at de rett og slett synes mindre fordi de ikke har rukket å vokse seg store. Fargen kan også være annerledes enn senere på sommeren, sier Andersen.