— Flere av dem mønstret på andre skip rett etter ulykken, men måtte i land igjen etter kort tid, sier Jebsen Managements informasjonsrådgiver, Per Inge Hjertaker.

«Rocknes» hadde et mannskap på 30 da skipet grunnstøtte og gikk rundt i Vatlestraumen i løpet av tre-fire minutter 19. januar 2004. 18 personer omkom, mens 12 kom fra forliset med livet i behold.

De tre filippinerne som ble sperret inne i maskinrommet på det kantrete skipet, og først reddet ut 7-8 timer etter forliset, skal være blant dem som sliter mest med å legge ulykken bak seg. De tre oppholdt seg i en liten luftlomme, og ble oppdaget da de slo på skroget fra innsiden. Det var både mørkt og trangt der de var. Minuttene før de ble berget ut i frihet var svært dramatiske. Da redningsmennene skar seg gjennom den tykke skutesiden, begynte «Rocknes» å synke ytterligere. Dermed steg vannstanden, og luftlommen var i ferd med å forsvinne da de ble trukket opp gjennom skroget.

— Alle de tre i maskinrommet har prøvd seg på sjøen igjen, uten at det fungerte fullt ut tilfredsstillende for noen av dem, sier Hjertaker.

— Hvilken oppfølging får de?

— Både disse tre og andre overlevende får psykologhjelp hjemme på Filippinene. Noen vil sikkert trenge oppfølging over lengre tid for senskadene, sier Per Inge Hjertaker.

Det er foreløpig for tidlig å si om noen av dem blir uføretrygdet.

Når «Rocknes» nå er klar for operativ tjeneste som MS «Nordnes», vil ingen av de overlevende filippinerne mønstre på fartøyet.

— Det har vi bevisst unngått. Hva som skjer i ettertid, vil være opp til hver enkelt, sier Hjertaker.

Det nederlandske eierselskapet van Oord hadde flere ansatte om bord da «Rocknes» gikk rundt.

— Etter det vi har fått opplyst, ser det ut for at et par av nederlenderne som betjente steindumpingutstyret, vil mønstre på MS «Nordnes», sier Per Inge Hjertaker.