I et brev til Helsetilsynet retter overlege Kari Storetvedt krass kritikk mot hjelpen som tilbys pasienter under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasienter som er lovet behandlingsopphold skrives ut til intet etter avrusning, og ender ofte opp tilbake i ruslivet etter kort tid, mener Storetvedt.

«Jeg mener det her foreligger uforsvarlighet i pasientbehandlingen, og føler dessuten at jeg personlig er gjort ansvarlig for løftebrudd overfor pasient og samarbeidspartnere», skriver hun i brevet.

Koster 30.000

Storetvedt jobber med pasienter som har prøvd metadonbehandling uten hell en eller to ganger før, og som dermed har behov for forsterket behandling. Mange av disse pasientene garanteres et behandlingsopphold på minst tre måneder like etter avrusning og opptrapping av legemiddelet på Skutevikenklinikken.

Men det skjer ikke. I brevet til Helsetilsynet skriver overlegen om en alvorlig syk pasient som nylig ble skrevet ut uten å ha en behandlingsplass å gå til.

«Pasienten er allerede, som forventet, kommet ut i et uføre med narkotikabruk, og ender sannsynligvis med ny utskrivning etter mislykket LAR-behandling», skriver Kari Storetvedt i brevet til Fylkeslegen.

Et standard toukers avrusningsopphold på Skuteviken koster 30.000 kroner.

— For få plasser

— Det er evig mangel på behandlingsplasser og ventelistene er lange, sier administrerende direktør ved Bergensklinikkene, Erling Pedersen.

— Stadig flere har behov for institusjonsplass. Mange har psykiske problemer som følge av rusmiddelavhengigheten, og trenger annen behandling enn bare legemidlene, påpeker han.

Pedersen beklager at enkelte pasienter ikke får behandlingstilbudet når de trenger det, men sier at det ikke er noe alternativ å utsette avrusningen til en plass står klar.

— Det er vurderingsenheten som avgjør når den enkelte har rett til helsehjelp. Det avhenger ikke av når det er plass, men av de enkeltes helsesituasjon, forklarer han.

Ved Bergensklinikkenes eget behandlingstilbud, Hjellestadklinikken, venter 52 rusmisbrukere på å få tildelt en av de 68 døgnplassene. Mens menn må regne med å vente i hele åtte måneder på behandling, er ventetiden for kvinner på «bare» fire måneder.

— Vi kan doble kapasiteten og likevel ha rikelig med tilgang på pasienter, sier Erling Pedersen.

Overlege Kari Storetvedt har for tiden ferie, og ønsker derfor ikke å kommentere saken overfor Bergens Tidende.