Fylkeslegen mener legen kan ha gjort seg skyldig i grov uaktsomhet da han behandlet pasienten, og at det derfor kan være grunn til å straffeforfølge ham.

Pasienten var rusmisbruker og led av diabetes. Han ble i mars i år funnet utendørs, gjennomvåt og nedkjølt. Han ble kjørt til Bergen legevakt, og lagt på et rom for rusede personer.

— Kunne vært behandlet

Mannen skal ha nektet å avgi blodprøve eller promilletest. Da legen kom for å undersøke ham, skal han ha dyttet ham og sagt «gå vekk».

En time senere prøvde legen igjen å undersøke pasienten, men skal ha blitt avvist nok en gang. Da vakten var slutt, gikk legen hjem.

To timer etter at legen sist undersøkte pasienten, oppdaget en sykepleier at mannen ikke pustet. Han ble kjørt i ambulanse til Haukeland universitetssykehus, der han døde - trolig av forhøyet blodsukker.

«I dette tilfellet var det helt nødvendig å måle blodsukker. At dette ikke ble gjort, er etter Helsetilsynet i Hordalands vurdering et klart brudd på plikten til å gi øyeblikkelig hjelp», heter det i vurderingen Fylkeslegen har sendt Hordaland politidistrikt.

«Dersom det forhøyede blodsukkeret var blitt oppdaget forholdsvis kort tid etter at pasienten ankom, kunne det ha vært behandlet», heter det videre.

Politiinspektør Svein Erik Krogvold bekrefter at politiet etterforsker saken, men vil ikke svare på om noen har status som mistenkt eller siktet.

I politiavhør

— Det er opp til Statens Helsetilsyn om de vil begjære påtale, og vi avventer tilbakemelding derfra, sier Krogvold.

Politiet har avhørt flere personer som var på jobb på legevakten den aktuelle kvelden. Legen er ansatt ved Haukeland, men har flere ganger hatt vakter på legevakten.

Fylkeslegen mener det ikke er grunn til å klandre organiseringen av legevakten, men peker på legens personlige ansvar.

Om nødvendig burde han tatt blodprøve med makt, heter det i vurderingen signert assisterende fylkeslege Svein Hindal. Han ville ikke kommentere saken i går.

I skrivet peker han på at legen hadde nok tid til å undersøke pasienten, men at han likevel verken sjekket hjerter og lunge, eller tok blodprøve. Han skrev heller ikke journal.

Legevaktsjef Frank van Betten sier han avventer politietterforskningen og Fylkeslegens gransking, men mener ingen av legevaktens faste ansatte kan klandres for dødsfallet.

— Rutinene våre er gode nok. På generelt grunnlag kan jeg si at den enkelte lege har ansvaret for undersøkelse og behandling. Hva legen har gjort i dette tilfellet må han svare for, sier van Betten.