Svanhild Naterstad

Overlegen gikk i går ut og kritiserte legene ved Haukeland universitetssykehus for deres beslutning om å koble Kristina fra pustemaskinen som har holdt henne i live siden 14. september, til tross for at faren ikke ønsket det.

— Lovstridig

— Ifølge pasientrettighetsloven skal slike avgjørelser skje i samråd med pasienten. Det står helt klart, og gjelder alle ledd i behandlingen, sier Bratlid, som er professor og overlege ved Barneklinikken på St. Olavs Hospital, Trondheim.

Når pasienten er mindreårig skal barnet representeres av sine nærmeste pårørende. Kristina skal derfor representeres av faren, Odmund Hjartåker. Han har uttrykt tydelig at han ikke ønsker at datteren skal kobles fra pustemaskinen.

— Dersom legene ikke hadde besluttet å lytte til farens ønske ville det vært i strid med god legepraksis, sier Bratlid.

Han mener det er viktig at leger i en slik situasjon gir pasienten en totalbehandling, og at behandlingen i denne sammenhengen også må omfatte faren.

— Han har nylig vært gjennom et traume, ved først å miste konen, og så opplever han at de vil ta livet av barnet hans. Det ville være rått å overkjøre hans ønske, når han åpenbart ikke er moden for dette.

Foreldre må modnes

Bratlid, som er spesialist på barnesykdommer, har publisert flere artikler om etiske dilemmaer ved små barns død. Han mener det er svært viktig at leger som er i en slik situasjon, sørger for at foreldrene følger deres tankegang.

— Med moderne medisin er det mulig å holde mennesker i live lenge. Noen foreldre forstår raskt at det ikke er mening i å fortsette å holde barnet kunstig i live, mens de færreste godtar at moderne medisin gir opp. Av og til må vi bruke lang tid for å skape forståelse for at det er den beste utgangen.

Ifølge Bratlid er det viktig at de medisinske avgjørelsene i slike saker tas av sykehuset og fagpersoner, men at de i størst mulig grad må tas i forståelse med foreldrene.

— Men selve beslutningen må aldri overlates til foreldre. De skal leve med beslutningen i mange år og må slippe å leve med en følelse av at de har tatt livet av barnet sitt.

Bratlid har vanskelig for å forstå hvorfor legene i Bergen syntes å ha slik hastverk. Han mener saken kan løse seg uten konflikter dersom de venter til faren selv er moden for beslutningen.

— Fotballspilleren Dagfinn Enerly har et tiårsperspektiv når han snakker om å komme seg opp av rullestolen. Kanskje noen måneder til ikke er urimelig å bruke, før man avgjør om det er riktig å avslutte Kristinas liv, sier han.

Refser pressen

Bratlid kjenner saken kun fra mediene, og vil derfor ikke uttale seg om Kristinas muligheter for et videre liv:

— Men det spesielle med små barn - særlig spedbarn - er at de har et langt større reparasjonspotensial. Det har vært flere tilfeller der leger er blitt overrasket over deres evne til å overleve, i tilfeller der de ikke i sin villeste fantasi har trodd det var mulig.

Bratlid mener pressen nå bør skåne Kristinas far fra videre oppmerksomhet:

— Den videre prosessen bør ikke diskuteres for åpne mikrofoner. Jeg synes det er uprofesjonelt og umoralsk av tv å la faren og legene slåss videre i beste sendetid.

GLAD LEGENE SNUDDE: - Vi ville ikke gjort det slik her på St. Olavs Hospital, sier overlege Dag Bratlid. Han mener behandlingen legene ved Haukeland sykehus har gitt Kristinas far ikke holder mål, verken etisk eller medisinsk.